Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: HM

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, khoa học công nghệ là giải pháp đột phá để phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, tỷ trọng hàm lượng giá trị khoa học công nghệ đã đóng góp  trên 30% tổng giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Năng suất, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhiều loại sản phẩm đã được nâng cao.

Đồng chí Hà Công Tuấn khẳng định, hợp tác, liên kết ngày càng đa dạng về hình thức và mở rộng đối tượng tham gia, mô hình liên kết “6 nhà” đã khá phổ biến, thông qua 1.029 chuỗi, với 1.407 sản phẩm, 3.162 điểm trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn.

Đồng tình với quan điểm trên, đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ượng Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bày tỏ: Những mô hình nông nghiệp liên kết có hiệu quả do có chung mục tiêu, phương pháp, nghĩa vụ và cùng chia sẻ lợi ích. Nông dân có vai trò quan trọng trong mối liên kết này, họ cần chung tay với nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nước để đẩy mạnh chuỗi liên kết bền vững để tạo ra sản phẩm chất lượng có tính cạnh tranh cao.

Để đẩy mạnh nông nghiệp sản xuất công nghệ cao, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho rằng, nông dân cần phải liên kết chặt chẽ với nhà khoa học, doanh nghiệp; trong mối liên kết này, doanh nghiệp có vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao để sản xuất sản phẩm chất lượng, đẩy mạnh thương mại.

 

Các đại biểu chia sẻ tại Hội thảo. Ảnh: HM

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng khẳng định vai trò của doanh nghiệp với sự phát triển của ngành nông nghiệp. Có thể khẳng định, hiện nay doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp đã và đang ngày càng tăng mạnh.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong những năm qua đã có nhiều mô hình liên kết chuỗi từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ theo nguyên tắc tự nguyên, đồng thuận, chia sẻ lợi ích có hiệu quả giữa doanh nghiệp và nông dân đã và đang được nhân rộng. Tổ chức sản xuất theo chuỗi là giải pháp trọng tâm đổi mới mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp. HTX đã được tổ chức lại và thành lập mới, đến nay có 13.152 HTX, 39 liên hiệp HTX nông nghiệp; số lượng doanh nghiệp, tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn tăng nhanh trong 3 năm gần đây. Điều đó đã khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Đi sâu phân tích về các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, TS Vũ tiến Lộc – Chủ tịch Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam chia sẻ, năm 2017 đã có 1.955 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với bình quân 3 năm 2014-2016. Nếu tính tất cả doanh nghiệp tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp thì đến tháng 9/2018 có trên 49.600 doanh nghiệp chiếm 8% tổng doanh nghiệp cả nước, trong đó có 7.600 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Điều này cho thấy doanh nghiệp tin tưởng vào chính sách, điều hành vĩ mô của Chính phủ và tìm thấy các cơ hội thị trường của lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Vincent Trương thừa nhận, để phát triển nông nghiệp nước nhà, ngoài việc giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm, cần có sự đầu tư đúng đắn trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến phát triển vùng trồng, nâng cao chất lượng nông sản, tập trung đầu tư vào khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch, đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải, kho chứa, thiết lập hệ thống logistics quốc gia tiên tiến, đồng bộ và hiệu quả.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng cho rằng, muốn phát triển nông nghiệp bền vững, muốn tạo ra các sản phẩm nông sản chất lượng, vai trò liên kết “6 nhà” là vô cùng quan trọng. Trong đó, nông dân với nhà khoa học, doanh nghiệp cần phát huy vai trò của mình, các tổ chức Hội Nông dân, Bộ NN&PTNT cùng các ban, ngành phải phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết những vấn đề nông dân, doanh nghiệp mong muốn. Nhà nước là người cầm cân nẩy mực trong việc xây dựng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nông dân phát triển, ứng dụng công nghệ mới, mở rộng thị trường.

Tại Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Sunny./.

Hoàng Mẫn