Phát huy nội lực, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ Thủ đô

Thứ sáu, 29/09/2023 22:32
(ĐCSVN) - Đề án 01 nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ Thủ đô.

Ngày 29/9, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai Kế hoạch số 210/KH-UB ngày 10/8/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

leftcenterrightdel
 Triển khai Đề án 01 nhằm hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã trên địa bàn Hà Nội

Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 (gọi tắt là Đề án 01).

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện Đề án 01, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 01 trên địa bàn Thủ đô. Mục tiêu là nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã; phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ…

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đề ra mục tiêu đến năm 2025, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả cho ít nhất 30 hợp tác xã, 40 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho ít nhất 600 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và 400 lao động nữ trong tổ hợp tác; 100% nữ quản lý của hợp tác xã được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 06 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; 100% hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được Hội hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn mác, truy xuất nguồn gốc…

Đến năm 2030, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả cho ít nhất 45 hợp tác xã, 80 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành được các cấp Hội hỗ trợ thành lập; tạo việc làm ổn định cho ít nhất 900 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã và 800 lao động nữ trong tổ hợp tác; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 15 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tạo nhiều việc làm cho lao động nữ.

Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2023, hỗ trợ hướng dẫn quy trình, thủ tục thành lập 02 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành tại quận Hà Đông, huyện Phú Xuyên...

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch đến năm 2030 là gần 23,7 tỷ đồng, trong đó, đề nghị ngân sách Thành phố cấp hơn 20 tỷ đồng; xã hội hóa 3,5 tỷ đồng./.

 

Tuấn Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực