Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Thứ ba, 18/06/2024 16:35
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Với những thành tích đã đạt được, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu nằm trong 30/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.
 Với những thành tích đã đạt được, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu nằm trong 30/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. (Ảnh: Báo Lai Châu).

Theo Quyết định số 1600/QĐ-BGDĐT ngày 10/6/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tỉnh Lai Châu đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. Đây là kết quả đáng khích lệ cho sự nỗ lực cố gắng của toàn ngành Giáo dục Lai Châu trong suốt thời gian qua.

Mặc dù tỉnh Lai Châu còn nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và chính sách đặc thù của tỉnh tạo hành lang pháp lí thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục tại địa phương. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đưa vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp đã chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch nhằm duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập theo giai đoạn và từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác tự kiểm tra, đánh giá được các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho tỉnh đưa ra những giải pháp chỉ đạo để duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục. Cụ thể: Tỉ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; tỉ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97,7%; số trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học ở các lớp tiểu học; 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và đạt chuẩn nghề nghiệp; hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Với những kết quả đạt được, 8/8 huyện, thành phố đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Tính đến thời điểm tháng 12/2023, tỉnh Lai Châu đạt các tiêu chuẩn và điều kiện bảo đảm về chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm 2023, cả nước có 63/63 tỉnh, thành phố duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học, trong đó có 30/63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, tăng 6 đơn vị cấp tỉnh so với năm 2015; 11 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2; 7 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực