Lai Châu: Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm ước đạt 5,54%

Thứ năm, 13/06/2024 15:29
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu có nhiều khởi sắc, đạt và vượt nhiều chi tiêu so với cùng kỳ năm 2023: tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt 5,54%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng 4%, tổng lượt khách du lịch tăng cao với doanh thu ước đạt 412 tỷ đồng (tăng 20,0%)…

Sáng 12/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 (lần 2) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo tại phiên họp cho thấy, 6 tháng đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát các chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao: Tốc độ tăng tổng sản phẩm ước đạt 5,54%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 18,7%; giá trị xuất khẩu hàng địa phương tăng 4%, tổng lượt khách du lịch tăng cao với doanh thu ước đạt 412 tỷ đồng (tăng 20,0%)…

"Ngày hội hái lê xã Giang Ma lần thứ I năm 2024" hứa hẹn thu hút nhiều du khách đên với Tam Đường.

Sản xuất nông nghiệp được duy trì và cơ bản đảm bảo mùa vụ, các chỉ tiêu về sản lượng nông nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lương thực có hạt tăng 250 tấn, sản lượng chè búp tươi tăng 2.000 tấn. Lĩnh vực văn hóa, xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh cũng được chú trọng thực hiện; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; các Chương trình Mục tiêu quốc gia được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả đáng. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục có chuyển biến tích cực…

6 tháng cuối năm, tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản xây dựng nông thôn mới; công nghiệp; ngành dịch vụ. Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách Nhà nước. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý đất đai; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025…

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 được tỉnh Lai Châu đề ra gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 9%, Giá trị ngành nông nghiệp tăng 4,1%, Thu NSNN đạt 2236 tỷ dồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,8%; giải quyết việc làm cho 8.920 người. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 225.500 tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 7.872,8 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đạt 1.128.000 lượt người với doanh thu 974,8 tỷ đồng; Giá trị hàng xuất khẩu 17,96 triệu USD… 

 

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực