Số đại biểu đăng ký chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đông kỷ lục

Thứ ba, 06/06/2023 17:05
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - 99 đại biểu Quốc hội đã đăng ký chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đào Ngọc Dung - đây là một số lượng đông kỷ lục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội cũng như là cử tri và Nhân dân đối với lĩnh vực lao động, việc làm rất quan trọng.

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đầu giờ chiều nay, 6/6.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đã có 99 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết đã có 99 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn Bộ trưởng Đào Ngọc Dung - đây là một số lượng đông kỷ lục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội cũng như là cử tri và Nhân dân đối với lĩnh vực lao động, việc làm rất quan trọng. Trong đó, đã có 46 đại biểu tham gia chất vấn bao gồm 35 người là trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn và 11 vị đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. Còn 54 đại biểu đăng ký nhưng chưa được đặt câu hỏi do hết thời gian và 1 đại biểu tranh luận cũng không đủ thời gian. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu gửi câu hỏi đến Bộ trưởng để được trả lời bằng văn bản theo quy định. 

Chủ tịch Quốc hội đáng giá phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, đại biểu đăng ký chất vấn và đặt câu hỏi rất ngắn gọn, trách nhiệm, thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề mà người dân, cử tri và doanh nghiệp đang rất quan tâm. 

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong nhiệm kỳ thứ hai đã có rất nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và đặc biệt cũng rất thành thạo trong khâu đăng đàn chất vấn. Vì vậy, đã nắm rất chắc các quy định của Đảng và Nhà nước cũng như tình hình thực trạng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu, đồng thời cũng đề xuất được nhiều giải pháp và cam kết với Quốc hội cả về việc hoàn thiện các thể chế, chính sách, pháp luật cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện những nội dung mà thuộc lĩnh vực trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. 

Chủ tịch Quốc hội nêu, đơn cử như cho đến nay đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế pháp luật về lao động và việc làm, có nhiều giải pháp để phát triển thị trường lao động và đặc biệt Bộ LĐ-TB&XH là một Bộ đi tiên phong và có nhiều kết quả phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai rất có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch COVID-19 vừa rồi.

Chỉ riêng thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội và các quy định của Chính phủ thì đã hỗ trợ cho trên 68,43 triệu lượt người dân, người lao động và trên 1,4 triệu người sử dụng lao động với tổng kinh phí là trên 120.000 tỷ đồng.

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng tăng nhanh, thu nhập của người lao động được duy trì, cải thiện. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động thì có xu hướng giảm, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đặc biệt, lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra như số người tham gia bảo hiểm xã hội tính đến hết năm 2021 cũng đã đạt 36,75% lực lượng lao động trong độ tuổi, đã vượt kế hoạch theo mục tiêu của Nghị quyết 28 của Trung ương.

Tham gia bảo hiểm tự nguyện cũng đã đạt 3,2% lực lượng lao động trong độ tuổi và vượt xa mục tiêu đến năm 2025 theo Nghị quyết 28 của Trung ương, Quỹ bảo hiểm xã hội thì có kết dư.

Bên cạnh những thành quả đạt được, theo Chủ tịch Quốc hội, trong lĩnh vực lao động và việc làm cũng phải thẳng thắn nhìn nhận còn có tồn tại, hạn chế như trong báo cáo đã nêu, cũng như đại biểu Quốc hội đã chất vấn.

Về lao động việc làm, trong những tháng đầu năm, do những tác động, hậu quả rất sâu sắc của đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới cũng như những khó khăn trong nước, thì lao động đang bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm. Số người bị tác động cũng khá lớn (500.000 người lao động).

Vấn đề bảo hiểm xã hội cũng đang nổi lên một số hiện tượng bất cập, trong đó có những việc đã kéo dài nhưng chưa có giải pháp để giải quyết căn cơ, như: vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng; một số vi phạm, sai phạm trong trục lợi chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội…

Hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phiên chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung 

Qua phiên chất vấn này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, đồng thời chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra. Trong đó, tập trung tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, nhất là các quy định, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chiến lược quy hoạch, Đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại, hội nhập và thích ứng, đẩy nhanh lộ trình phổ cập nghề cho thanh niên, công nhân, nông dân và người lao động, chú trọng đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp và nông thôn

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị trong năm 2023 rà soát, thống kê đầy đủ, nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm đối với số chủ hộ kinh doanh cá thể đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên nguyên tắc đóng hưởng, bảo đảm quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm cũng như giải quyết dứt điểm các trường hợp thu chi bảo hiểm xã hội không đúng quy định. Chủ động rà soát để kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp phát sinh khác mà pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm, đề xuất hướng xử lý đối với từng cá nhân, cơ quan, tổ chức để xảy ra tình trạng này. 

Phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh tái cơ cấu lại các ngành, nhất là các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày theo hướng xanh, đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Nắm sát, thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường lao động để chủ động ứng phó, có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động…

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, tháng 10/2023 và xem xét thông qua vào kỳ họp đầu năm 2024. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội cần đảm bảo mở rộng, khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, mượn hồ sơ của các người khác tham gia bảo hiểm xã hội, thu mua, gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và các hành vi trục lợi khác. Bảo đảm công tác quản lý đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội an toàn, sinh lời, cân đối thu, chi trong dài hạn. 

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTBXH, Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục khởi kiện liên quan đến bảo hiểm xã hội. Đồng thời, xem xét thụ lý và đưa ra xét xử một số vụ trốn đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. 

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Việc làm để tạo nhiều cơ hội việc làm thuận lợi cho người dân. Chủ động phòng ngừa thất nghiệp, xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị trường lao động thực sự đáp ứng yêu cầu của thị trường, của doanh nghiệp với quá trình phát triển kinh tế số. Khẩn trương hoàn thành hệ cơ sở dữ liệu về lao động và thị trường lao động, hướng tới quản trị thị trường lao động, việc làm hiện đại, linh hoạt và chủ động. Sớm có giải pháp cụ thể, giảm dần tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, hướng tới việc làm bền vững, việc làm xanh và thu nhập thỏa đáng./.

Tú Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực