leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel

Nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu: “Đạt được tiêu chí 90% tỷ lệ bao phủ BHYT đối với những xã nông thôn mới và 95% bao phủ BHYT đối với những xã nông thôn mới nâng cao”.

Ông Ngô Quang Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Quỳnh Nhai cho biết, thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy các xã (đặc biệt là các xã nông thôn mới) đã chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành đoàn thể xã rà soát thường xuyên hội viên, đoàn viên chưa tham gia BHYT tiếp tục tuyên truyền vận động tham gia; các ban ngành đoàn thể xã như: Hội phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên… cập nhật thường xuyên hội viên đoàn viên chưa tham gia để chỉ đạo các bản tham gia BHYT đạt tiêu chí nông thôn mới về y tế.

leftcenterrightdel
Tình hình tham gia BHXH, BHYT luôn được cập nhật trong các cuộc họp giao ban tháng của xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai. (Ảnh: Kiều Giang) 

Bên cạnh đó, UBND các xã theo dõi, đánh giá chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, BHYT cho các bản, xóm; ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện, lập kế hoạch hàng tháng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; đôn đốc nhân viên thu, tổ chức dịch vụ thu tuyên truyền vận động triển khai thu BHXH, BHYT hàng tháng.

Các Bí thư và Trưởng bản có trách nhiệm họp dân và thông báo cho những hộ dân chưa tham gia BHYT trực tiếp lên ký cam kết đồng ý trích quỹ môi trường rừng tham gia BHYT; Đảng ủy, UBND xã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trường học đóng trên địa bàn xã cam kết BHYT học sinh đạt 100% và báo cáo kết quả BHYT học sinh tại các phiên họp UBND hằng tháng.

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy HĐND - UBND xã, đến hết tháng 12  năm 2023, số người tham gia BHYT ở Chiềng Khoang là 7712 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,7% dân số. Có thể thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tạo cho người dân an tâm hơn, tin tưởng hơn và bước đầu có những chuyển biến rất tích cực trong nhận thức của người dân về chính sách BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoang, tỷ lệ tham gia BHYT của người dân trong xã đạt 96,7% dân số. (Ảnh: Kiều Giang)

Ông Ngô Quang Thành cho biết: “Thấy được kết quả tăng nhanh về BHYT tại xã Chiềng Khoang, thời gian qua, một số xã đã bước đầu học hỏi kinh nghiệm theo mô hình của xã Chiềng Khoang và thu được những kết quả đáng mừng, ví dụ như: xã Chiềng Bằng năm 2022 bao phủ BHYT chỉ đạt 64%, sau khi áp dụng theo mô hình đã tăng lên 95,6% bao phủ BHYT (tính đến hết tháng 12 năm 2023)” .

leftcenterrightdel

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng Nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Đây là tiêu chí mang ý nghĩa rất nhân văn của Đảng và Nhà nước được cụ thể hóa trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu phục vụ nhân dân, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội.

leftcenterrightdel

Ngày 9/1/2024 vừa qua, xã Chiềng Khoang được chính thức công nhận xã Nông thôn mới nâng cao. Một trong những tiêu chí cần đạt được là tỷ lệ bao phủ BHYT đạt  từ 95% trở lên. Để làm được điều này, xã Chiềng Khoang đã thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; chỉ đạo, hướng dẫn các bản bổ sung vào hương ước, quy ước của bản về thực hiện chỉ tiêu tham gia BHYT là một trong những tiêu chí xét gia đình văn hóa. Đồng thời, các cán bộ trong xã, trong bản tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT. Đến nay, xã Chiềng Khoang đã đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 96,7%.

Ông Đào Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang cho biết, chỉ tiêu về BHXH, BHYT được cấp ủy chính quyền huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu. Sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên UBND xã đã báo cáo với Đảng ủy xã đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT vào Nghị quyết của Đảng bộ xã, trực tiếp phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ xã thành lập các tổ công tác gồm các đồng chí trong hệ thống chính trị, xây dựng kế hoạch không kể ngày đêm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT.

leftcenterrightdel
 Cán bộ BHXH huyện Quỳnh Nhai tuyên truyền cho người dân về những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và BHYT (Ảnh: Kiều Giang)

“Đặc biệt để duy trì các tiêu chí nông thôn mới, nhất là tiêu chí về BHYT, Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu về người tham gia BHYT cho các đoàn thể, các chi bộ bản, rà soát tất cả hội viên, đoàn viên và người dân chưa tham gia BHYT yêu cầu ký cam kết tham gia BHYT. Đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Chỉ đạo các bản xây dựng hương ước đưa chỉ tiêu tham gia BHYT để làm căn cứ xét Gia đình văn hóa”- Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang cho hay.

Theo ông Thuận, Đảng ủy xã đã phân công từng tổ phụ trách, các Bí thư Đảng ủy trực tiếp kiểm tra công tác tham gia BHXH, BHYT của người dân. Kết quả sẽ được tổng hợp và đối chiếu hằng tuần để bảo đảm không “bỏ sót” các đối tượng người dân được vận động tham gia BHXH, BHYT.

leftcenterrightdel
 Ông Đào Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Khoang. (Ảnh: Thu Lan)

Tuy nhiên, với đặc thù là huyện miền núi thuộc địa bàn tỉnh Sơn La, xã Chiềng Khoang cũng gặp không ít khó khăn trong công tác vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là đối với các trường hợp yếu thế vì họ không có đủ điều kiện tham gia nên phải lên kết hoạch hỗ trợ, vận động. Đối với những trường hợp đặc biệt như người dân đi làm xa, sống tự do hay tự do... thì Đảng ủy phải nhờ người thân, những người có uy tín vận động, tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT. Trải qua những khó khăn bước đầu, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, bà con đồng bào đều hưởng và tin tưởng vào bản chất ưu việt của chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT. Kết quả đáng ghi nhận hơn cả là sự thay đổi về nhận thức của người dân đối với chính sách BHYT, BHXH. Vốn trước đây, người dân chỉ thụ động trông chờ vào sự hỗ trợ từ Nhà nước, thì nay người dân đã tự nhận thức về việc mua bảo hiểm y tế cho mình, cho người thân để được hỗ trợ lúc ốm đau, hoạn nạn.

leftcenterrightdel

Nói về bài học kinh nghiệm trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn, ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang cho rằng, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền là chìa khóa để mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT không chỉ tại Chiềng Khoang mà là tất cả các địa phương. “Ở đâu có cấp ủy chính quyền quan tâm, chỉ đạo sát sao ở đó chắc chắn sẽ thành công”. Đó cũng là kinh nghiệm triển khai thời gian qua đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - ông Lò Văn Nghĩa khẳng định.

leftcenterrightdel
 Ông Lò Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoang. (Ảnh: Thu Lan)

Theo ông Nghĩa, địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, trong đó phối hợp với BHXH huyện chú trọng hướng dẫn hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình lập thủ tục đề nghị xét công nhận để được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH cũng được lồng ghép cùng với BHYT. Tuy nhiên, theo ông Lò Văn Nghĩa, công tác phát triển BHXH tự nguyện trên địa bàn xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phải cạnh tranh với nhiều tổ chức bảo hiểm thương mại. Một bộ phận người dân đang tham gia các chương trình bảo hiểm thương mại và ít quan tâm tới BHXH tự nguyện mà chủ yếu là tập trung vào BHYT.

“Công tác triển khai cùng với những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy, nếu chúng ta nêu cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của người đứng đầu và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì các nội dung công việc sẽ hoàn thành một cách tốt hơn” – ông Lò Văn Nghĩa tin tưởng.

leftcenterrightdel
BHXH huyện Quỳnh Nhai tổ chức các buổi tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện (Ảnh: Kiều Giang - Trọng Toàn)

Sau 2 năm về đích Nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã nỗ lực duy trì và chính thức được công nhận đạt Nông thôn mới nâng cao vào những ngày đầu tiên của năm 2024. Để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, chính quyền xã Chiềng Khoang tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHYT giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; quyền lợi và nghĩa vụ của người dân khi tham gia.

Việc phát triển ổn định tỷ lệ phát triển BHXH, BHYT toàn dân không chỉ có đóng góp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương mà còn giúp lan tỏa sâu rộng trong nhân dân về giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT./.

(Còn nữa)

Nhóm PV Thời sự
19/01/2024 08:45