leftcenterrightdel

(ĐCSVN) - Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với Điện Biên, đặc biệt trong việc hiện thực hóa mục tiêu “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc”.

Đó là khẳng định của đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên khi trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam về ý nghĩa của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 đối với sự phát triển của tỉnh Điện Biên.

leftcenterrightdel

CƠ HỘI ĐỂ DU LỊCH ĐIỆN BIÊN TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ MŨI NHỌN

Phóng viên (PV): Năm 2024 là Năm Du lịch quốc gia được tổ chức tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí có thể cho biết mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia đối với sự phát triển du lịch Điện Biên; đặc biệt khi Năm Du lịch quốc gia gắn liền với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 115 năm thành lập tỉnh Điện Biên?

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên: Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận” là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, đặc biệt gắn với Lễ hội Hoa Ban năm 2024 (Tổ chức hằng năm) là sự kiện quan trọng của tỉnh Điện Biên hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024).

Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tỉnh Điện Biên, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “Điện Biên trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc” theo quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tạo động lực phát triển ngành du lịch của đất nước, của tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2021 của Bộ Chính trị.

Đồng thời, việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên năm 2024 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Giới thiệu, quảng bá các nét đẹp về giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của con người, đất nước Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. Nhân sự kiện này, tỉnh Điện Biên đặt ra mục tiêu phấn đấu năm 2024, sẽ đón 1,3 triệu lượt khách du lịch; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 2.200 tỷ đồng; góp phần phát triển đột phá về du lịch, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên trong những năm tiếp theo.

Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 chính là thời điểm để nâng cao chất lượng các chương trình du lịch, đồng thời khai thác các điểm du lịch, tuyến du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu thị trường khách du lịch tỉnh Điện Biên hướng đến; thúc đẩy triển khai đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật tại các khu, điểm du lịch; cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và các dịch vụ du lịch; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch; thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, phục hồi hoạt động du lịch trong 3 điều kiện bình thường mới, xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

Việc tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024 sẽ là điều kiện, cơ hội để tỉnh Điện Biên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tích cực kêu gọi, quảng bá, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư, giải quyết các vấn đề khó khăn trên địa bàn tỉnh, với kỳ vọng đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

leftcenterrightdel
Hoa Ban - biểu tượng của tỉnh biên giới Điện Biên

PV: Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban là một điểm nhấn bắt đầu cho Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên. Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị Lễ khai mạc và Lễ hội đến nay đã được triển khai như thế nào?

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên: Tỉnh Điện Biên phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 với 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng. Lễ khai mạc là hoạt động mở đầu, điểm nhấn quan trọng của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Do đó tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, tỉnh Điện Biên trên cơ sở xác định các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là các ngày lễ lớn cũng như các sự kiện chính trị quan trọng tỉnh đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo đồng bộ triển khai khai các nhiệm vụ, giải pháp vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, vừa giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các hoạt động trong chuỗi các sự kiện chính trị này.

leftcenterrightdel
Đồi A1 nhìn từ trên cao 

Ngay sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, Tỉnh Điện Biên đã thành lập Ban Tổ chức và 05 Tiểu ban chuyên môn (Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban Lễ tân, hậu cần; Tiểu ban Tài chính; Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường) để phối hợp, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cho việc tổ chức các sự kiện. Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã làm việc với các Bộ, ngành trung ương thống nhất công tác phối hợp tổ chức khai mạc và các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Biểu trưng và chủ đề Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; đồng thời tỉnh trao đổi, thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác chuẩn bị truyền hình trực tiếp các sự kiện liên quan Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Ngày 21/02/2024, tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tại Hà Nội; và gấp rút hoàn thiện kịch bản các chương trình khai mạc, chương trình nghệ thuật; phương án lễ tân, hậu cần phục vụ đại biểu dự chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đại diện các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên để phổ biến, quán triệt nội dung, yêu cầu, trao đổi thông tin và ký cam kết phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên thông qua việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí; thông qua ứng dụng chuyển đổi số, mạng xã hội; các biển quảng bá tấm lớn…

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, sự giúp đỡ của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Bộ, ngành, địa phương, đến nay, tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 cũng như các hoạt động cho Năm du lịch.

leftcenterrightdel

PV: Với chuỗi các hoạt động xuyên suốt trong Năm Du lịch quốc gia, Điện Biên sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước?

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên: Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng; trong đó có 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức; tỉnh Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Các hoạt động, sự kiện diễn ra xuyên suốt trong năm 2024, trong đó, điểm nhấn là Lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 diễn ra vào tối ngày 16/3/2023 sẽ quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, mới lạ hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm đặc sắc, khác biệt đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến với mảnh đất Điện Biên hào hùng, thân thiện. Bên cạnh đó, Tỉnh Điện Biên xác định Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

leftcenterrightdel
Hồ Noong U - điểm nhấn du lịch sinh thái trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

Việc tổ chức chuỗi các chương trình, sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia sẽ nhằm góp phần nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hoạt động du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh. Đặc biệt với trị trí địa lý thuận lợi, Điện Biên nằm ở trung tâm, cửa ngõ của vùng Tây Bắc kết nối với các tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc, sân bay Điện Biên hiện đang khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên Phủ; Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ. Đây là thời điểm, cơ hội rất lớn để Điện Biên đẩy mạnh thương mại quốc tế, tiến tới xây dựng thành điểm trung chuyển chính trên tuyến đường xuyên Á phía Bắc, nối vùng Tây Bắc Việt Nam với khu vực Bắc Lào - Đông Bắc Thái Lan - Tây Nam Trung Quốc.

Ngoài ra, thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan đẹp, có tài nguyên du lịch tự nhiên khá 5 phong phú như: Hồ Pá Khoang, Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé; các điểm suối khoáng nóng: Hua Pe, U Va... các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, tiêu biểu như Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”- là một trong mười di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước năm 2009.

Cùng với những nét văn hóa đặc trưng riêng của 19 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh sẽ là những điểm riêng, đặc sắc mang đậm nét đặc trưng của vùng Tây Bắc nhằm thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, xây dựng tỉnh Điện Biên thành một trong những trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.

ĐIỆN BIÊN - ĐIỂM ĐẾN CỦA NHỮNG TRẢI NGHIỆM KHÁC BIỆT

leftcenterrightdel
 Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được tổ chức với nhiều chương trình, điểm nhấn đặc sắc, mới lạ

PV: Thưa đồng chí, Năm Du lịch quốc gia 2024 được tổ chức gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ góp phần xây dựng Điện Biên trở thành trung tâm du lịch của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ. Vậy trong những năm tới, Điện Biên tiếp tục phát huy những giá trị thu được từ Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 như thế nào?

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Điện Biên: Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 hứa hẹn có sức lan tỏa sâu rộng không chỉ đối với du lịch mà còn góp phần tăng trưởng đến các ngành kinh tế khác và đưa hình ảnh du lịch Việt Nam vươn ra thế giới thông qua nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch khác cũng sẽ được tổ chức trong suốt năm như các giải đấu thể thao, lễ hội ẩm thực, tuần lễ du lịch, tuần lễ văn hóa…

leftcenterrightdel
Trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone light là một trong những điểm nhấn tại Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024

Hiệu ứng của công tác truyền thông sẽ góp phần tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư và khách du lịch nội địa và quốc tế đến tỉnh Điện Biên sau chương trình Năm Du lịch quốc gia 2024. Qua đó, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rất lớn về lượng khách, doanh thu du lịch đã tác động tích cực vào việc tăng thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; đã thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế và mọi tầng lớp Nhân dân, mang lại nguồn thu không chỉ cho những đối tượng trực tiếp kinh doanh du lịch, mà còn cho các ngành liên quan gián tiếp, tạo thu nhập cho các cộng đồng dân cư địa phương.

Thông qua du lịch, đã tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành kinh tế - xã hội khác cùng phát triển; mở thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thương mại và mang lại hiệu quả cao. Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng để ngành du lịch tỉnh Điện Biên phát triển bền vững, hiệu quả, thu hút đầu tư, phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của địa phương, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh và hoàn thành các mục tiêu đến năm 2025: Lượng khách du lịch năm 2025 đạt trên 1,45 triệu lượt, trong đó có 300 nghìn lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng lượng khách bình quân 15%/năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch năm 2025 đạt trên 2.380 tỷ đồng, tăng bình quân 15%/năm, đóng góp khoảng 10% GRDP bình quân của tỉnh. Số ngày lưu trú bình quân của khách du lịch đạt 3,0 ngày. Hoạt động du lịch tạo việc làm cho trên 15.000 lao động, trong đó có 5.000 lao động trực tiếp và có trên 55% số lao động trực tiếp được đào tạo về nghiệp vụ du lịch. Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn để có thêm các khách sạn cao cấp, nâng tổng số phòng nghỉ các 6 hạng lên 4.000 phòng, tăng 35% so với năm 2020. Đưa vào khai thác các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

Tỉnh Điện Biên đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong phát huy tiềm năng, thế mạnh về du lịch, không chỉ với lợi thế của du lịch lịch sử mà còn trở thành miền đất, điểm đến của những trải nghiệm khác biệt.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

leftcenterrightdel
Lam Anh (thực hiện)
Nguồn ảnh: Ban tổ chức
14/03/2024 14:39