Danh sách 13 đại biểu tỉnh Gia Lai trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 13/06/2016 16:43
(ĐCSVN) – Theo công bố của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tỉnh Gia Lai đã bầu đủ 13 đại biểu Quốc hội khóa XIV, đủ số lượng đại biểu ấn định được bầu.

Danh sách 13 đại biểu tỉnh Gia Lai trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm:

Đơn vị bầu cử Số 1: Gồm thành phố Pleiku và các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Hồ Văn Niên được 322.968 phiếu, đạt tỷ lệ 80,66% số phiếu hợp lệ

2) Bà Nguyễn Thị Mai Phương được 306.329 phiếu, đạt tỷ lệ 76,51% số phiếu hợp lệ

3) Ông Rơ Mah Tuân được 271.052 phiếu, đạt tỷ lệ 67,70% số phiếu hợp lệ

4) Ông Trần Ngọc Anh được 171.930 phiếu, đạt tỷ lệ 42,94% số phiếu hợp lệ

5) Bà Ksor Hiền được 123.005 phiếu, đạt tỷ lệ 30,72% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 2: Gồm thị xã An Khê và các huyện: KBang, Kông Chro, Đăk Pơ, Mang Yang, Đăk Đoa

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Ông Dương Quốc Anh được 231.486 phiếu, đạt tỷ lệ 86,18% số phiếu hợp lệ

2) Ông Đinh Duy Vượt được 192.551 phiếu, đạt tỷ lệ 71,68% số phiếu hợp lệ

3) Ông Y Đức Thành được 56.537 phiếu, đạt tỷ lệ 21,05% số phiếu hợp lệ

4) Bà Rơ Chăm H’Hồng được 54.952 phiếu, đạt tỷ lệ 20,46% số phiếu hợp lệ

Đơn vị bầu cử Số 3: Gồm thị xã Ayun Pa và các huyện: Krông Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Chư Sê, Chư Pưh

Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử (xếp theo thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp):

1) Bà Ksor H’Bơ Khăp (Ksor Phước Hà) được 222.857 phiếu, đạt tỷ lệ 81,94% số phiếu hợp lệ

2) Ông Bùi Văn Cường được 211.730 phiếu, đạt tỷ lệ 77,84% số phiếu hợp lệ

3) Bà Phan Thị Nga được 55.211 phiếu, đạt tỷ lệ 20,30% số phiếu hợp lệ

4) Bà Lương Thị Tuyết Vinh được 52.131 phiếu, đạt tỷ lệ 19,17% số phiếu hợp lệ./.

Lê Minh
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực