Danh sách 60 đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ mới

Thứ năm, 02/06/2016 09:32
(ĐCSVN) - Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang vừa công bố kết quả cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó Hà Giang đã có 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ này.

Cử tri Hà Giang bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5/2016. Ảnh: Biện Luân

Về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, cử tri Hà Giang đã bầu đúng, đủ 6 đại biểu Quốc hội.

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, số người trúng cử là 60 người. Trong số người trúng cử có 20 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 33,33%; 40 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 66,67%; số đại biểu có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 95%; số đại biểu có trình độ Lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 86,66%.

 

Kết quả cuộc bầu cử cho thấy sự dân chủ và đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, không bầu thêm và không phải bầu lại.

 

Dưới đây là danh sách 60 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021:

 

Đơn vị bầu cử

Họ và tên người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang

Đơn vị bầu cử số 1

- Huyện Mèo Vạc

1. Thào Mí Sính

2. Nguyễn Minh Tiến

3. Hầu Thị Phương

4. Đặng Thị Hồng Mai

5. Ngô Xuân Nam

Đơn vị bầu cử số 2

- Huyện Đồng Văn

1. Ly Mí Vàng

2. Vàng Đình Chiến

3. Hùng Thị Giang

4. Sùng Hùng Đoàn

5. Bùi Quang Trí

Đơn vị bầu cử số 3

- Huyện Yên Minh

1. Hoàng Văn Vịnh

2. Nguyễn Khánh Lâm

3. Sùng Minh Sính

4. Phan Thị Bình

5. Vàng A Hính

Đơn vị bầu cử số 4

- Huyện Quản Bạ

1. Nguyễn Hồng Hải

2. Hoàng Văn Kiên

3. Vù Thị Pó Ngọc

4. Vương Thị Thủy

5. Đỗ Anh Tuấn

Đơn vị bầu cử số 5

- Huyện Bắc Mê

1. Củng Thị Mẩy

2. Chúng Thị Chiên

3. Nguyễn Sơn Hà

4. Bùi Văn Tuân

5. Bồn Văn Quốc

Đơn vị bầu cử số 6

- Thành phố Hà Giang

1. Nguyễn Văn Sơn

2. Trần Mạnh Lợi

3. Hầu Văn Lý

4. Chu Thị Ngọc Diệp

5. Nguyễn Ngọc Triệu

(Thích Đồng Huệ)

- Đơn vị bầu cử số 7

1. Vi Hữu Cầu

2. Hoàng Thị Thanh Huyền

3. Lý Xuân Lù

Đơn vị bầu cử số 8

- Huyện Vị Xuyên

1. Sền Văn Bắc

2. Trần Đức Quý

3. Đặng Văn Sảng

4. Phạm Thị Hồng Yên

Đơn vị bầu cử số 9

- Huyện Bắc Quang

1. Lương Tiến Dũng

2. Hà Thị Minh Hạnh

3. Trần Văn Minh

4. Hoàng Đình Phới

5. Lê Hạnh Thảo

Đơn vị bầu cử số 10

- Huyện Bắc Quang

1. Triệu Thị Chính

2. Lê Quang Minh

3. Đặng Mùi Phin

Đơn vị bầu cử số 11

- Huyện Quang Bình

1. Triệu Tài Phong

2. Nguyễn Trung Tài

3. Thào Hồng Sơn

4. Phù Thị Thiên

5. Nguyễn Thị Kiều Yên

Đơn vị bầu cử số 12

- Huyện Hoàng Su Phì

1. Triệu Tài Vinh

2. Ly Mí Lử

3. Hoàng Đăng Lý

(Hoàng Hải Lý)

4. Vần Kim Đưởng

5. Long Thị Hoa

Đơn vị bầu cử số 13

- Huyện Xín Mần

1. Nguyễn Thị Mai Dung

(Nguyễn Thị Lan Dung)

2. Đỗ Thị Hương

3. Sèn Chỉn Ly

4. Hạng Kháy Vần

5. Ngô Xuân Nam

Chí Hiếu
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực