Đánh giá toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn

Thứ hai, 04/03/2024 16:43
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 743/KH-UBTVQH15 về việc xem xét việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 14. 

Theo đó, công tác giám sát này nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nghị quyết của các cơ quan và làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan chịu sự giám sát. Các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan liên quan sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm, xem xét, kịp thời điều chỉnh phù hợp trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện chính sách, pháp luật, xử lý những tồn tại, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. 

Bên cạnh đó cũng thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung đã được giám sát, những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm nhằm tăng cường sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của Chính phủ, các Bộ, ngành trong bộ máy nhà nước và hoạt động của Quốc hội. 

Trên cơ sở xem xét kết quả thực hiện các nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, ban hành nghị quyết về việc tiếp tục xem xét, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn (xem xét chấm dứt hiệu lực thi hành đối với các nghị quyết đã thực hiện xong, đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn thực hiện trong thời gian tới đối với các nghị quyết chưa thực hiện xong). 

Về nội dung cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét việc thực hiện đối với các nghị quyết về giám sát chuyên đề và nghị quyết về hoạt động chất vấn sau: 

Nghị quyết về giám sát chuyên đề: Nghị quyết số 595/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 07/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Nghị quyết về hoạt động chất vấn: Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 ngày 28/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 572/NQ-UBTVQH15 ngày 18/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 755/NQ-UBTVQH15 ngày 27/3/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 853/NQ-UBTVQH15 ngày 30/8/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV./.

Minh Thư

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực