Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo (Ảnh: QH)

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, chiều 13/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.  

Trình bày báo cáo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết; Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện, kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thi hành, bảo đảm gắn kết hơn với công tác thi hành pháp luật, cải cách hành chính. 

Kết quả, tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 26/8/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 99 văn bản quy định chi tiết. Đến nay, đã ban hành 91/99 văn bản. Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ còn có nhiệm vụ xây dựng, ban hành 55 văn bản quy định chi tiết 05 luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết trong thời gian qua đã được thực hiện theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục Luật định. 

Về chất lượng của văn bản quy định chi tiết thông qua công tác thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra, xử lý văn bản. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, từ tháng 10/2020 đến tháng 7/2021, Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 3.393 văn bản, phát hiện và có kết luận, kiến nghị xử lý đối với 69 văn bản trái pháp luật về thẩm quyền, nội dung, 05 văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật. Trong số văn bản trái pháp luật đã phát hiện, không có văn bản quy định chi tiết. 

Về việc xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan cấp dưới để xảy ra chậm, nợ ban hành trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết, theo Bộ trưởng Lê Thành Long, về phía Chính phủ, tại các phiên họp, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, nhắc nhở trực tiếp các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, xác định đó là một trong những tiêu chí để lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên của Chính phủ.

Về phía các bộ, nhiều Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật. Tại các cuộc họp giao ban của các bộ tiếp tục dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

Về hạn chế, tồn tại, Chính phủ nhìn nhận công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh trong một số trường hợp còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Việc ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực đồng thời với văn bản được quy định chi tiết vẫn chưa được thực hiện triệt để, vẫn còn tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ: Qua xem xét báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của Chính phủ trong năm qua. Trong năm qua rất nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, chuẩn bị tổng kết cuối nhiệm kỳ, chuẩn bị Đảng hội Đảng, chuẩn bị bầu cử. Trong bối cảnh có rất nhiều công việc như vậy, công tác tổ chức thi hành pháp luật đặt ra những yêu cầu mới khác các năm trước. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết trong năm qua được Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan phối hợp thực hiện tốt, nghiêm túc, có hiệu quả...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận các kiến nghị của Chính phủ và đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan giám sát việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao chất lượng của công tác tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đánh giá cao Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban tham gia cùng với Ủy ban Pháp luật có các báo cáo thẩm tra việc thực hiện công tác tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ. Về cơ bản, Ủy ban Pháp luật đánh giá cao của Chính phủ, báo cáo thẩm tra thì nêu nhiều nội dung kiến nghị, nhiều giải pháp cụ thể.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy định chi tiết nhanh hơn, kịp thời hơn, quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản để kịp thời phát hiện, sớm có biện pháp khắc phục đối với những văn bản pháp luật có nội dung chưa phù hợp, chưa bảo đảm tính thống nhất pháp luật về bố cục báo cáo còn có ý kiến khác nhau./.

Kim Thanh