Nâng cao hiệu quả xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu, 08/12/2023 16:50
(ĐCSVN) – Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc kết nối, sử dụng hiệu quả kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa được chú trọng; nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật chưa tương xứng với tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ…

Sáng 8/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật” (VBQPPL) do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện từ năm 2020 đến nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Duy Thắng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL nêu rõ,  việc rà soát VBQPPL có vai trò quan trọng trong việc phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành văn bản mới hoặc thay thế VBQPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc áp dụng và thực hiện pháp luật.

 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TH

Bên cạnh việc rà soát văn bản, việc xử lý kết quả rà soát cũng rất quan trọng và nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò là Cơ quan thường trực của Tổ công tác, Bộ Tư pháp đã kịp thời đôn đốc, kết nối, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các bộ, ngành tổ chức thực hiện rà soát, xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Về cơ bản, các bộ, ngành đã tập trung, nghiêm túc thực hiện việc rà soát và xử lý kết quả văn bản.

Theo báo cáo, từ năm 2020 đến nay, về rà soát văn bản, Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, địa phương và Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tham mưu thực hiện nhiều đợt rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, trọng tâm là các lĩnh vực liên quan trực tiếp tới đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân. Trên cơ sở đó, xây dựng các Báo cáo rà soát văn bản trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền theo yêu cầu, chỉ đạo.

Đặc biệt, năm 2023, thực hiện yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản và các bộ, ngành, địa phương đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ rà soát văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện, các bộ, ngành đang tổ chức nghiên cứu, xử lý hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả rà soát văn bản do Tổ công tác và các bộ, ngành thực hiện đã từng bước được kết nối, sử dụng trong quá trình nghiên cứu, đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, việc kết nối, sử dụng hiệu quả kết quả rà soát vẫn chưa được chú trọng; nguồn lực đầu tư cho công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật chưa tương xứng với tầm quan trọng, tính chất khó khăn, phức tạp của nhiệm vụ;….

Tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành đã tập trung trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện tại bộ, ngành mình; đồng thời nêu lên nhưng hạn chế, khó khăn trong công tác xử lý kết quả rà soát VBQPPL. Qua đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp, cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức trong các cơ quan nhà nước về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật; chú trọng việc kết nối và kế thừa, sử dụng hiệu quả kết quả của các hoạt động kiểm soát chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các các cơ quan trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật;.., qua đó nâng cao hiệu quả công tác xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực