Nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách pháp luật

Thứ sáu, 17/05/2024 21:13
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) – Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội thảo “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2025-2030” diễn ra ngày 17/5, tại Hà Nội.

Chủ trì Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXLVPHC) và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) Nguyễn Quốc Hoàn và ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh xây dựng và tổ chức THPL là hai nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, đóng vai trò then chốt trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, trong khi công tác xây dựng pháp luật đạt được nhiều thành tựu thì công tác tổ chức THPL lại chưa theo kịp với yêu cầu của sự phát triển.

 Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: TH.

Thứ trưởng cho biết Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra những định hướng quan trọng trong việc đổi mới cơ chế THPL, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả.

Để quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Theo đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL giai đoạn 2025 - 2030”.

Ông Florian Feyerabend, Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam khẳng định công tác THPL có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa các quy định của pháp luật vào cuộc sống; từ đó đảm bảo công bằng xã hội, thu hút đầu tư, tạo lợi thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia. Ông mong muốn các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TH. 

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung đánh giá thực trạng công tác tổ chức THPL, thể chế hoạt động tổ chức THPL ở Việt Nam hiện nay; trên cơ sở đó chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL trong giai đoạn 2025 - 2030 ở Việt Nam.

Ông Nguyễn Công Hồng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát. Cụ thể, cần tiếp tục cải tiến hoạt động giám sát bằng phương thức xem xét báo cáo tại kỳ họp Quốc hội; nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; cải tiến cách thức giám sát chuyên đề…

Một số ý kiến đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức THPL cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ; tăng cường năng lực phản ứng chính sách và công tác kiểm tra trong tổ chức THPL.../.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực