Theo Bộ Tư pháp, năm 2019, trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa một số lĩnh vực công tác tư pháp và tình hình phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, Bộ Tư pháp và các địa phương đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hộ tịch, chứng thực, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý những vi phạm.

Bộ Tư pháp đã tiến hành 59 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra sau thanh tra. Đã ban hành 66 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) với tổng số tiền là 458 triệu đồng và tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn đối với 02 công chứng viên; 04 Quyết định thu hồi tiền với tổng số tiền là hơn 345 triệu đồng.

leftcenterrightdel

 Nhiều Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và

xử lý vi phạm trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Ảnh: TL

Thanh tra các Sở Tư pháp đã tiến hành 502 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 902 tổ chức, qua đó đã ban hành 191 quyết định xử phạt VPHC với tổng số tiền là gần 1,2 tỷ đồng. Nhiều Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm như: Vĩnh Phúc đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 116 triệu đồng, Hà Nội đã ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 115 triệu đồng, Bắc Giang đã ban hành 12 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là hơn 97 triệu  đồng...

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được Bộ và các Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Tại Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Bộ và các đơn vị đã tiếp 434 lượt công dân (tăng 128 lượt so với năm 2018); tiếp nhận, xử lý là 965 đơn thuộc thẩm quyền, xem xét giải quyết, xử lý của Bộ Tư pháp (880 đơn khiếu nại, 85 đơn tố cáo), giảm 18 đơn so với năm 2018. Trong số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, có trên 80% đơn liên quan đến lĩnh vực thi hành án dân sự.

Cùng với đó, Bộ Tư pháp tham gia tích cực các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trực tiếp theo dõi 07 cơ quan, tổ chức, địa phương.

Tuy nhiên, kết quả công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành vẫn còn khiêm tốn so với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn phức tạp, nhiều vi phạm trong hoạt động tư pháp, nhất là trong bối cảnh xã hội hóa mạnh mẽ các hoạt động bổ trợ tư pháp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp còn chưa đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định...

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, trong thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tập trung thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Chú trọng thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, nhất là công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi tới Bộ Tư pháp, các Sở Tư pháp./.

 

Thu Hằng