leftcenterrightdel
Phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: quochoi.vn) 

Phiên họp dự kiến diễn ra từ 10-13/3, tuy nhiên, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, căn cứ tình hình thực tế chuẩn bị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định hoãn phiên họp này.

Theo dự kiến Chương trình Phiên họp lần thứ 43, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Cho ý kiến (lần 2) về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam; Cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Ngoài ra, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét, cho ý kiến về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020.

Theo dự kiến Chương trình, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ dự phòng để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (nếu kịp thẩm tra và đủ điều kiện); Dự phòng để xem xét các nội dung sau nếu đủ điều kiện: Cho ý kiến về một số vấn đề lớn của dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); Cho ý kiến về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước; Cho ý kiến về Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 quy định chi tiết về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; Cho ý kiến về việc sử dụng vốn dư thuộc giai đoạn thông luồng kỹ thuật để thực hiện một số hạng mục cấp bách thuộc giai đoạn hoàn chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu trọng tải lớn vào sông Hậu./.

Kim Thanh