Ngày 1/10, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN) và Kế hoạch 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong Bộ, ngành Tư pháp.

Tại Hội nghị, Bộ Tư pháp đã quán triệt và triển khai nội dung Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch 18-KH/BCSĐ của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; các Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Các đại biểu đánh giá tình hình và bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong Hệ thống THADS và Chương trình hành động của Tổng cục THADS về phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong hệ thống thi hành án dân sự.

leftcenterrightdel

 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư.

Ảnh: TH.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao sự chủ động của Tổng cục THADS trong tham mưu, đề xuất, lựa chọn nội dung tổ chức Hội nghị này. Đồng thời  nhấn mạnh, sự ra đời của Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ, ngành Tư pháp và nhất là Hệ thống cơ quan thi hành án dân sự trong việc nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng; lần đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị riêng về công tác này, thể hiện sự quan tâm của người đứng đầu đảng ta, của Ban Bí thư đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng cũng như công tác thi hành án dân sự. Bộ trưởng nhấn mạnh, bên cạnh các giải pháp triển khai có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư, Kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Kế hoạch số 18-KH/BCSĐ ngày 06/8/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư, Tổng cục cũng cần thực hiện tốt, bài bản, đi vào thực chất công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Hệ thống thi hành án dân sự.

Bộ trưởng Lê Thành Long yêu cầu, việc quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban cán sự đảng phải đi vào thực chất; mỗi đảng viên, công chức trong toàn Hệ thống THADS phải tự nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao ý thức, trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực THADS.

Đặc biệt, trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tập trung rà soát, lập kế hoạch, phương án giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo; những vụ việc có tài sản để thi hành án. Trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động áp dụng nhiều giải pháp như: thành lập Tổ công tác thi hành các vụ án lớn, phức tạp; xây dựng kế hoạch, tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để có thể giao tài sản ngay khi địa phương hết giãn cách.

Trong công tác phòng ngừa tham nhũng, Bộ trưởng lưu ý, cần thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, công chức Hệ thống THADS gắn với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong từng cơ quan đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp giữa "xây và chống" trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm trong hoạt động THADS.

Xác định rõ và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; nhất là vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phát hiện tiêu cực, sai phạm của công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý; thực hiện trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cơ quan THADS./.

 

Vy Thảo