Viện KSND các cấp đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.124.654 nguồn tin về tội phạm

Thứ ba, 20/09/2022 09:45
(ĐCSVN) - Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây…
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Cẩm Tú phát biểu Kết luận Hội nghị. (Ảnh: Noichinh.vn) 

Ngày 19/9, tại Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSND tối cao).

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Minh, Quyền Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác PCTN, TC, Ban Nội chính Trung ương, Thư ký Đoàn kiểm tra thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành KSND, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác PCTN, TC, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng, nhất là những văn bản mới ban hành; chỉ đạo tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; chủ trì, phối hợp ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và chỉ đạo Viện KSND các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành văn bản phục vụ tốt công tác này; Viện KSND tối cao đã phát huy tinh thần chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò là cơ quan chuyên trách trong đấu tranh PCTN, có vai trò quan trọng trong kiểm soát quyền lực nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tư pháp.

Trong kỳ báo cáo, Thanh tra Viện KSND các cấp đã tiến hành 3.141 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công, thực hiện quy chế dân chủ, PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,… đã tham mưu Viện trưởng Viện KSND cùng cấp xử lý, giải quyết 906 đơn khiếu nại, tố cáo, thông tin phản ánh về vi phạm pháp luật, phẩm chất đạo đức, kỷ luật nghiệp vụ, tham nhũng, tiêu cực…

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo, PCTN phát hiện 18 nguồn tin về tội phạm; đã chuyển đến Cơ quan điều tra của Công an nhân dân 03 tin, chuyển đến Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao 15 tin. Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tiếp nhận 558 nguồn tin về tội phạm; đã giải quyết 461 tin, trong đó: chuyển giải quyết theo thẩm quyền 25 tin, khởi tố vụ án hình sự 124 tin, không khởi tố vụ án hình sự 312 tin. Tạm đình chỉ 86 tin. Đang kiểm tra, xác minh 11 tin.

Từ năm 2011 đến năm 2021, Viện KSND các cấp đã kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết 1.124.654 nguồn tin về tội phạm do Cơ quan có thẩm quyền điều tra tiếp nhận, kiểm tra, xác minh; đã chủ động phối hợp, yêu cầu khắc phục ngay các vi phạm, thiếu sót, bảo đảm Cơ quan có thẩm quyền điều tra tuân thủ, thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng quy định của pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền điều tra các cấp đã thụ lý, kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực là 14.570/1.124.654 tin. Đã giải quyết 14.259 tin (đạt 97,9%); đang giải quyết 311 tin. Viện kiểm sát ban hành 13.093 yêu cầu kiểm tra, xác minh, đạt tỉ lệ 89,9%; thực hiện kiểm sát trực tiếp và ban hành kết luận kiểm sát 5.127 cuộc. Viện KSND các cấp đã ban hành 2.466 kiến nghị yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền điều tra khắc phục vi phạm, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại địa phương còn có nhũng tồn tại, hạn chế, như: Một số quy định về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhân, giải quyết nguồn tin về tội phạm chưa đầy đủ, thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, thống nhất, không phù hợp với thực tiễn nên thiếu tính khả thi; một số quy định của Luật Giám định tư pháp chậm được triển khai, hướng dẫn thực hiện; do đó dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định dẫn đến một số nguồn tin về tội phạm tạm đình chỉ; Viện KSND không nắm được ngay từ đầu tất cả các vụ việc do Cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra tiếp nhận, giải quyết, nhiều vụ án, vụ việc Viện kiểm sát chỉ nắm được và phối hợp giải quyết khi các cơ quan này chuyển hồ sơ để trao đổi quan điểm việc giải quyết.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao trong triển khai nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là những năm gần đây… Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc kiến nghị khởi tố các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm không xảy ra oan, sai, không bỏ lọt tội phạm…

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Ban cán sự đảng Viện KSND tối cao tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành KSND về công tác PCTN, TC; công tác bảo vệ đảng và phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, đặc biệt là Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tự phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung, các quy định, quy chế của ngành bảo đảm phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; Đồng chí đề nghị Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tập trung chỉ đạo khắc phục nghiêm túc những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng. Đồng chí lưu ý, công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ vẫn là khâu yếu. Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay trong các cơ quan chống tham nhũng, tiêu cực./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực