Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận

Thứ tư, 07/06/2023 15:23
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị tri thức, những kiến thức về dân tộc và công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023, từ đó, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ngày 7/6, tại Đà Nẵng, Cục Dân vận (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ làm công tác dân vận trong Quân đội khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023.

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Phan Định. 

Dự, chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận; Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5. Đại biểu Ban dân tộc Trung ương tại Đà Nẵng, Ban Dân vận thành ủy Đà Nẵng...và 150 đại biểu làm công tác dân vận đến từ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn Quân khu 4 và Quân khu 5. 

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải nhấn mạnh, quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: Dân tộc và công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị. Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, với đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS). Xác định đó vừa là tình cảm sâu nặng, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Quân đội ta, thể hiện bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ” - Bộ đội của dân.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, toàn quân đã thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, các cơ quan, đơn vị, nhất là các đơn vị đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các DTTS về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về quyền và nghĩa vụ công dân; tích cực tham gia củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên, góp phần xóa tình trạng thôn (bản) trắng đảng viên, chi bộ; giúp đồng bào phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội; tích cực tham gia xóa mù chữ, nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Thông qua công tác dân vận, các đơn vị đã trực tiếp đưa chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc và công tác dân vận của Quân đội ở vùng đồng bào DTTS thì việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ nói chung, trước hết là đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận là rất quan trọng, nhằm trang bị tri thức, những kiến thức cơ bản về đặc điểm, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa các dân tộc, về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc. Từ đó, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh Phan Định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đề nghị, các đồng chí học viên đề cao tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc với tinh thần cầu thị, nắm chắc các nội dung, liên hệ thực tiễn với quá trình công tác tại đơn vị; phát hiện, đề xuất nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tiến hành công tác dân vận vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong quá trình học tập, chấp hành nghiêm các quy định của lớp học; bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Theo đó, từ ngày 7 -10/6, lớp tập huấn sẽ tập trung nghiên cứu 6 chuyên đề: Tổng quan về các DTTS Việt Nam; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS; Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng DTTS; Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS và miền núi./.

Phan Định

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực