Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và thành phố Hà Nội dự bế mạc diễn tập. (Ảnh: Viết Thành)

Trong 3 ngày 28 - 30/9, đã diễn ra Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019.

Chỉ đạo và theo dõi diễn tập về phía Trung ương có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 cùng các Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về diễn tập khu vực phòng thủ; Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương và các bộ, ngành liên quan; các quân khu, quân chủng, quân đoàn, học viện, nhà trường, cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và các tỉnh lân cận.

Về phía thành phố Hà Nội, tham dự cuộc diễn tập có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 cùng các đồng chí Phó Trưởng ban Chỉ đạo: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các ban, ngành, quận, huyện, thị xã thuộc thành phố…

Phát biểu khai mạc diễn tập, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định, Thủ đô Hà Nội nằm trong thế trận phòng thủ chung của cả nước, là thành phố trực thuộc Trung ương, là Thủ đô, trung tâm đầu não của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; nơi hoạch định chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nơi quyết định các vấn đề thuộc về chiến tranh nhân dân và hòa bình; nơi trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân, lực lượng vũ trang tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Cũng theo Thượng tướng Phan Văn Giang, việc tổ chức xây dựng thành phố Hà Nội thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Khi chiến tranh xảy ra, lực lượng vũ trang Thủ đô phải bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ, đồng thời phối hợp với các lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng, của Trung ương bảo vệ vững chắc Thủ đô, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Bảo vệ vững chắc Thủ đô có ý nghĩa sống còn, quyết định thành bại của cuộc chiến tranh, điều đó đã được chứng minh trong lịch sử chiến tranh Việt Nam.

Hình ảnh tại buổi diễn tập. (Ảnh: Viết Thành)

Đồng chí Phan Văn Giang lưu ý, để cuộc diễn tập đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn, phái viên Bộ Quốc phòng tổ chức, điều hành diễn tập, theo dõi các khu vực diễn tập thực hiện đúng, đủ nội dung; cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Nội bố trí thời gian, chỉ đạo cơ quan tham gia diễn tập đúng kế hoạch. Các đơn vị quân đội chấp hành nghiêm kỷ luật, các quy định của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu, vận dụng lý luận, nghệ thuật quân sự và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đúng cơ chế và công tác tham mưu tác chiến...

Sau khai mạc, trong ngày đầu tiên 28/9, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội chuyển sang diễn tập phần vận hành cơ chế, diễn tập giai đoạn tổ chức và thực hành tác chiến phòng thủ; tham gia thực binh bắn chiến đấu...

Trong ngày 29/9, cuộc diễn tập tiến hành các nội dung thuộc giai đoạn 2 và giai đoạn 3 gồm các nội dung: Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ (điều chỉnh) của Tư lệnh và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội giao nhiệm vụ, tổ chức hiệp đồng, chỉ đạo bảo đảm; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ; phê duyệt quyết tâm, kế hoạch cho các đơn vị lực lượng vũ trang; xử lý tình huống đánh địch tấn công đường bộ, địch vu hồi đường sông, địch đổ bộ đường không... Thông qua diễn tập giai đoạn 2 và giai đoạn 3 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền; vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các sở, ban, ngành, đoàn thể; nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ…

Trong ngày 30/9, cuộc diễn tập bước sang ngày làm việc cuối cùng với nội dung thuộc giai đoạn 4: Thực binh bắn chiến đấu. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Sư đoàn Bộ binh 301 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn với đề mục: Tiểu đoàn bộ binh được tăng cường tiến công địch đổ bộ đường không. Mục đích nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, kỹ thuật, chiến thuật và sự hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng được tăng cường, phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân tự vệ trên địa bàn tác chiến…

Sau phần thực binh bắn chiến đấu, Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 đã tổ chức lễ bế mạc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam khẳng định, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tập luyện được tiến hành công phu; các tình huống diễn tập đúng quy tắc, phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, có nhiều nội dung đổi mới… Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình hội nghị, chỉ đạo công việc và kết luận, phân công thực hiện chặt chẽ, rõ ràng, khoa học. Các cuộc thực binh được tổ chức chặt chẽ, phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị...

Các lực lượng tại buổi diễn tập. (Ảnh: Viết Thành)

Thay mặt Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 phát biểu tại lễ bế mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, qua cuộc diễn tập, đã thể hiện rõ sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban, sở, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang.

Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019 và các thành phần tham gia diễn tập cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, từ khâu xây dựng kế hoạch, văn kiện đến vận hành cơ chế và thực hành diễn tập ngay từ trong thời bình, làm cơ sở để xây dựng, củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đồng thời bổ sung, xây dựng phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó thắng lợi với các tình huống xảy ra (kể cả trong phòng thủ dân sự cũng như trong tác chiến phòng thủ).

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cũng còn bộc lộ những thiếu sót, hạn chế, do đó, các ban, sở, ngành của thành phố tiếp tục bổ sung hoàn chỉnh phương án tác chiến khu vực phòng thủ sát thực tế và khả năng bảo đảm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung những vấn đề mới nảy sinh trong thực tế quá trình tổ chức diễn tập và xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương đặt ra…/.

Thu Hà