Công tác huấn luyện DQTV ở Hưng Yên luôn được thực hiện theo phương châm
"cơ bản, thiết thực, chất lượng”     (Ảnh: MH)

Trên cơ sở xác định DQTV là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm xây dựng lực lượng DQTV phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng địa phương. Thực hiện pháp luật về DQTV, căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV, các địa phương, cơ quan, tổ chức đã thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh tinh gọn số lượng DQTV, bảo đảm đủ quy mô, thành phần, tổ chức biên chế. Hàng năm, Ban CHQS các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ DQTV theo đúng quy định của Luật DQTV.

Lực lượng DQTV được xây dựng vững mạnh, rộng khắp với phương châm “Xây dựng chất lượng chính trị là chính, bảo đảm đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ được giao”. Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ được chú trọng. Tổ chức biên chế đội ngũ cán bộ DQTV thường xuyên được kiện toàn, bảo đảm đủ số lượng, nâng dần chất lượng. Tính đến đầu năm 2018, lực lượng DQTV tỉnh Hưng Yên đã được xây dựng toàn diện với đầy đủ các thành phần, như: Cơ động, tại chỗ, phòng không, pháo binh, công binh, trinh sát, thông tin, phòng hoá, y tế đảm bảo về quân số theo đúng quy định. Trong đó, đảng viên chiếm tỷ lệ 10%, đoàn viên chiếm tỷ lệ gần 70%; bộ đội phục viên, xuất ngũ chiếm tỷ lệ trên 15%. Đội ngũ cán bộ, chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn được đào tạo cơ bản, có trình độ về chuyên ngành quân sự cơ sở.

Bên cạnh đó, công tác huấn luyện lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã không ngừng được đổi mới về nội dung, huấn luyện sát với thực tế. Quá trình huấn luyện, các đơn vị thường xuyên quán triệt, thực hiện đúng phương châm "cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Qua huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ DQTV cơ bản nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nắm vững những vấn đề cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng; hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình”, "bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch trong tình hình mới; sử dụng thành thạo các loại vũ khí, khí tài được trang bị, vũ khí tự tạo; nắm vững nguyên tắc chiến thuật phân đội theo biên chế, gắn với địa bàn hoạt động, vận dụng sáng tạo và có đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Anh Lộc, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên cho biết: Xác định DQTV là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngay từ cơ sở, Hưng Yên đã lấy đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ DQTV là khâu then chốt; tập trung huấn luyện dân quân cơ động, dân quân binh chủng; không ngừng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng DQTV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Thực tế xây dựng lực lượng DQTV ở Hưng Yên những năm qua cho thấy, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, lực lượng DQTV đã và đang dần trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương. Theo đó, lực lượng DQTV thường xuyên duy trì các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng khác tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu được phân công; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn nảy sinh ở cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương… Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ DQTV cũng tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”...; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; chính sách hậu phương quân đội... Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham gia ủng hộ gần 60.000 ngày công trong thực hiện các nhiệm vụ như:  làm đường giao thông nông thôn; giúp đỡ các gia đình chính sách; hỗ trợ người dân phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật DQTV và các văn bản liên quan; chỉ đạo chặt chẽ công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ  DQTV; công tác xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của quân khu. Đồng thời, tập trung củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban CHQS cấp xã, thôn đội; nâng cao chất lượng lực lượng dân quân cơ động; quan tâm xây dựng, phát triển lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thường xuyên duy trì huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động của lực lượng DQTV… Trên cơ sở đó không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện lực lượng DQTV; từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Phạm Minh Hà