Thời gian qua, Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã triển khai toàn diện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Ngô Kim Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Thiết giáp 47 cho biết: Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp làm tốt công tác quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Thông qua đó xây dựng nhận thức đúng đắn, quyết tâm cao cho cán bộ chiến sĩ, tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn đơn vị.

Trung tá Trần Văn Phú - Tiểu đoàn trưởng (trái) kiểm tra kế hoạch công tác của cấp dưới - (Ảnh: HM)

Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Nghị quyết lãnh đạo năm, cũng như nghị quyết lãnh đạo thường kỳ của Đảng ủy Tiểu đoàn đều có nội dung lãnh đạo phong trào thi đua, coi đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong phong trào thi đua coi trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua; phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng tham gia. Quá trình thực hiện chú trọng việc phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức sơ, tổng kết từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng.

Trong đó, Phong trào thi đua nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, chất lượng huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm chú trọng. Với khẩu hiệu hành động “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, Tiểu đoàn cũng tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, trong đó chú trọng huấn luyện chiến thuật kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn. Thông qua các mô hình giờ học thanh niên, ngày Đoàn tự quản”… các đơn vị đã có nhiều biện pháp như tổ chức học thêm ngoài giờ, học bù; tổ chức hội thao, hội thi hằng tuần, hằng tháng, do vậy chất lượng huấn luyện của đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, an toàn. Năm 2018, toàn Tiểu đoàn làm mới 431 bia bảng các loại; 06 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện; tổ chức tập huấn cán bộ đối với 22 sỹ quan; 45 trưởng xe đạt kết quả khá.

Song song với đó, thời gian qua phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” tiếp tục được quán triệt và thực hiện tốt. Các đơn vị trong tiểu đoàn đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai toàn diện các nội dung, chỉ tiêu thi đua, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực; chủ động giáo dục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, ý thức phục vụ cho cán bộ, nhân viên chuyên môn, chiến sĩ làm công tác hậu cần.

Là đơn vị sẵn sàng cơ động của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thực hiện nhiệm vụ A2 và các nhiệm vụ đột xuất khác, hàng năm, Tiểu đoàn đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, xây dựng kế hoạch huấn luyện sát thực tế; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/11/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đội ngũ cán bộ các cấp ở Tiểu đoàn ngày đêm trăn trở, tìm tòi đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với thực tế, đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn tác chiến, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật và xây dựng chính quy.

Tiểu đoàn Thiết giáp 47 đã tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện,
trong đó chú trọng huấn luyện chiến thuật kỹ thuật và huấn luyện chuyên môn . (Ảnh: HM)

Từ thực tiễn của nhiệm vụ, ở Tiểu đoàn đã xuất hiện những hình thức thi đua mang tính quần chúng sâu rộng, nổi bật là phong trào “phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. Có thể kể đến các sáng kiến đã áp dụng hiệu quả vào thực tế huấn luyện như: Giá cơ động bảo quản và kiểm tra tình trạng kỹ thuật động cơ xuồng máy; vam tháo lốp ra khỏi tăng bua; dụng cụ khắc phục đạn kẹt súng 14.5mm; dụng cụ khắc phục bệ khóa nòng bị kẹt súng BKT; sơ đồ hoạt động hệ thống trinh độc trên xe thiết giáp, đèn chỉ huy xe thiết giáp ban đêm; bộ bia thu gọn luyện tập bắn trên xe ở cự ly 100m…

Từ các phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”;... đã động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự giác học tập, rèn luyện hoàn thành tốt các nội dung trong huấn luyện. Kết quả hàng năm, qua kiểm tra, 100% các khoa mục đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi, đơn vị tham gia hội thi, hội thao đạt thứ hạng cao.

Đặc biệt, mới đây, được giao nhiệm vụ bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Thiết giáp 47 xác định đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm công tác 2019, do đó, đã không quản ngày đêm, nỗ lực hết mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn, khẳng định hình ảnh đất nước và con người Việt Nam là điểm đến hòa bình đối với mọi quốc gia trên toàn thế giới.

Nhớ lại những ngày luyện tập vất vả, khẩn trương để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên, Thiếu tá Ngô Kim Anh, cho biết: Nhận nhiệm vụ, hầu như tất cả các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị ngày luyện tập, đêm thức trắng. Tuy vất vả nhưng ai ai cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Với cương vị là người đứng đầu Tiểu đoàn Thiết giáp 47, Trung tá Trần Văn Phú - Tiểu đoàn trưởng cho biết: Lãnh đạo đơn vị đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các văn bản, chỉ thị của cấp trên về sẵn sàng chiến đấu, nhất là kế hoạch của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Hội nghị. Đồng thời, giáo dục nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2019, đơn vị triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương quyết thắng”, ngoài việc tiếp tục cụ thể hóa các phong trào thi đua, đơn vị triển khai các nhiệm vụ thường xuyên như: Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; đợt thi đua “huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Bộ đội và Dân quân tự vệ Thủ đô Hà Nội chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” -Trung tá Trần Văn Phú chia sẻ./.

Hoàng Mẫn