leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động được 90 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,20%/năm, cao hơn 0,40%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/1/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,63%/năm, cao hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, cao hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).

Trái phiếu kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 39.141 tỷ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu tại HNX./.

M.P