Hoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID

Thứ năm, 16/09/2021 18:20
(ĐCSVN) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa​ ban hành Quyết định số 1473/QĐ-NHNN về hoàn phí giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội khi thực hiện giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
Ảnh minh hoạ (Ảnh: T.L) 

Nội dung của Quyết định nêu rõ, hoàn phí giao dịch thanh toán qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các giao dịch thực hiện giải ngân cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quy định tại tại Chương X Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Về tổ chức thực hiện,Thống đốc NHNN yêu cầu trách nhiệm của Ngân hàng Chính sách xã hội là đầu mối phối hợp với Cục Công nghệ thông tin của NHNN đề xuất cụ thể về tiêu chí nhận diện các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. Lập và gửi NHNN Bảng kê (dưới hình thức điện tử) danh sách các lệnh thanh toán giải ngân cho vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (Bảng kê) ngay sau khi kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của tháng. Ngân hàng Chính sách xã hội hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, trung thực và kịp thời của Bảng kê gửi NHNN.

Quyết định cũng nêu rõ, trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN. Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn Ngân hàng Chính sách xã hội lập và gửi NHNN Bảng kê dưới hình thức điện tử; Đối chiếu Bảng kê của Ngân hàng Chính sách xã hội với danh sách các lệnh thanh toán qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đáp ứng tiêu chí nhận diện do Ngân hàng Chính sách xã hội đề xuất (quy định tại mục 1.1 khoản 1 Điều này) để xác định số tiền phí được hoàn trả và xác nhận, gửi thông tin cho Sở Giao dịch làm căn cứ hoàn trả phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, theo Quyết định Sở Giao dịch căn cứ số tiền phí được hoàn trả theo tính toán của Cục Công nghệ thông tin (để thực hiện hoàn trả phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin và Sở Giao dịch có trách nhiệm phối hợp đảm bảo hạch toán kế toán các khoản hoàn phí đối với Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm tài chính. Vụ Tài chính - Kế toán thực hiện hướng dẫn Sở Giao dịch trong công tác hạch toán hoàn phí thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực