Kết quả, phiên đấu thầu có 5 thành viên dự thầu, huy động thành công 879,825 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,70%/năm, cao hơn 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 23/9/2019).

Ảnh minh họa (Ảnh: M.P)

Như vậy, sau 4 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh kể từ đầu năm 2019 tại HNX, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 3.701,825 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, tỷ lệ thành công đạt 75,8%./.

M.P