leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Ảnh: M.P)

Theo dự kiến, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn từ Quỹ nộp vào ngân sách nhà nước năm 2021 là 40.000 tỷ đồng theo Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Để đảm bảo cân đối nguồn thu Quỹ nộp ngân sách nhà nước năm 2021, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính cho rằng cần tập trung cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn.

Cùng với đó,   Cục Tài chính Doanh nghiệp cần kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo SCIC trong năm 2021 tập trung thực hiện thoái vốn tại Sabeco,Tập đoàn FPT và Tổng công ty cổ phần Bảo Minh.

Cũng theo nhận định từ Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm, công tác cổ phần hóa, thoái vốn vẫn chưa thể đạt được nhiều kết quả do trong tháng 5 dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát ở nhiều nơi trong cả nước, nhiều biện pháp đã được áp dụng để ứng phó, trong đó nhiều địa phương đã phải cách ly xã hội, việc này ảnh hưởng đến việc triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn

Trong khi đó, cũng theo thông tin mới nhất từ Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết trong 5 tháng đầu năm 2021, Cục Tài chính doanh nghiệp nhận được báo cáo phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (không thuộc danh mục doanh nghiệp cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) với tổng giá trị doanh nghiệp là 252 tỷ đồng, trong đó phần vốn của các Tập đoàn, Tổng công ty là 151 tỷ đồng.

Về thoái vốn, lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, thoái vốn với giá trị 286,6 tỷ đồng, thu về 2.165 tỷ đồng, trong đó thoái vốn nhà nước: đã thoái 3 đơn vị thuộc quyết định số 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá trị 52,5 tỷ đồng, thu về 84,1 tỷ đồng. Thoái vốn của tập đoàn, Tổng công ty: thoái vốn tại 09 doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tập đoàn Viettel, NXB Giáo dục Việt Nam, VNPT, Tổng công ty Thái Sơn với tổng giá trị là 234,1 tỷ đồng, thu về 2.081,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm 2021, SCIC đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu của 3 doanh nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là CTCP Du lịch và Xúc tiến đầu tư, CTCP XNK Vật tư thiết bị ngành in và CTCP Phim Giải Phóng với tổng giá trị phần vốn nhà nước chuyển giao là 218 tỷ đồng.

Theo Cục Tài chính Doanh nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2021, số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 228 tỷ đồng. 

Cục Tài chính doanh nghiệp thông tin, vẫn còn một số doanh nghiệp cổ phần hóa chưa thực hiện quyết toán cổ phần hóa theo quy định, số lượng doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, qua đó ảnh hưởng đến quá trình thoái vốn của các doanh nghiệp và ảnh hưởng đến việc thu, nộp tiền thu từ cổ phần hóa, thoái vốn về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp./.

M.P