Đánh cồng đưa mã cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX tháng 12/2018 (Ảnh: P.V)

Theo đó, đưa tổng số chứng khoán niêm yết tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng là 376 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết hơn 12,7 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt gần 127 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến thị trường theo chiều hướng giảm trong hầu hết tháng 12, đặc biệt giảm mạnh vào giữa tháng và đã tăng trở lại trong 3 phiên cuối tháng. HNX Index đạt 104,23 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, tăng 0,05% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường đạt gần 192 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với thời điểm cuối tháng 11/2018.

Các mã cổ phiếu giao dịch nhiều trên thị trường trong tháng 12/2018 (Ảnh: HNX)

Thanh khoản trên thị trường tăng mạnh so với tháng trước. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường niêm yết đạt hơn 875 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 12,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20%. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt xấp xỉ 43,8 triệu cổ phiếu/phiên, tăng 29,37% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt hơn 630 tỷ đồng/phiên, tăng 30,9%.

Trong số các chỉ số ngành, chỉ số ngành tài chính giảm nhiều nhất với 4,6 điểm (tương ứng 2,45%) còn 182,93 điểm, chỉ số ngành công nghiệp giảm 0,68% còn 186,5 điểm, chỉ số LargeCap giảm 1,21 điểm còn 158,97 điểm. Các chỉ số tăng điểm gồm có chỉ số ngành xây dựng tăng 3,7 điểm (tương ứng 3,08%) tương ứng ở mức 123,77 điểm, chỉ số Mid/SmallCap tăng 0,29% tương ứng 151,23 điểm.

Cũng trong tháng 12/2018, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 70,3 triệu cổ phiếu, tăng 52% so với tháng trước, giá trị giao dịch đạt hơn 1.372 tỷ đồng, tăng gần 92,3%, trong đó tổng giá trị giao dịch mua vào đạt hơn 267,45 tỷ đồng, tổng giá trị giao dịch bán ra đạt 1.128 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng xấp xỉ 860,9 tỷ đồng.

Biểu đồ tăng trưởng giao dịch cổ phiếu (Ảnh: HNX)

Tổng khối lượng giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 569 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt gần 10,1 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65,07% về khối lượng giao dịch và 79,98% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Tính chung cả năm 2018, toàn thị trường cổ phiếu niêm yết HNX đã có hơn 13 tỷ cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị giao dịch đạt 196,8 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch năm 2018 đạt gần 52,1 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 6,29% so với năm ngoái, tương ứng giá trị giao dịch 787,4 tỷ đồng/phiên, tăng 18,5% so với năm ngoái./.

HA.NV