Nghệ An: Vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội

Thứ sáu, 31/05/2024 17:29
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, các cấp, các đơn vị cần xác định vai trò, vị trí của vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,…
 Thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, Nghệ An (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024 khá thuận lợi với việc đã hoàn thành giao chi tiết 100% vốn cho các dự án ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến cơ sở; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh cũng như giám đốc các sở, ngành theo dõi từng dự án. Tổ công tác cấp phòng, cấp tỉnh được thành lập và hoạt động tích cực, hiệu quả; 100% chủ đầu tư đã hoàn thành cam kết và có đăng ký kế hoạch giải ngân hằng tháng.

Trên cơ sở đó, 4 tháng đầu năm 2024, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt khá (21,37%), cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 (15,3%) và cao hơn bình quân chung cả nước (17,46%). Các dự án trọng điểm: Đường ven biển, Bệnh viện Ung bướu và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo tiến độ.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, các cấp, các đơn vị cần xác định vai trò, vị trí của vốn đầu tư công có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội,… Đồng thời, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần được tập trung quan tâm chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các ngành, các huyện, các chủ đầu tư đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; phân công, phân nhiệm các đồng chí lãnh đạo phụ trách từng dự án, nhóm dự án; đặc biệt là ở các đơn vị có kế hoạch vốn lớn.

Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án có chất lượng, hiệu quả. Tăng cường năng lực và thường xuyên đôn đốc hoạt động của các Ban quản lý dự án, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, chủ động thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát, đôn đốc các ngành, các huyện, các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng cam kết giải ngân; tham mưu hoạt động của các Tổ công tác bảo đảm thực chất và có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tình hình thực tế; tiếp tục tổng hợp, báo cáo kết quả giải ngân theo định kỳ 10 ngày/lần,…

Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh) tập trung ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn tối đa cho các chủ đầu tư trong việc hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, thẩm định các quy trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; vướng mắc ở đơn vị nào, chủ đầu tư báo cáo UBND tỉnh để xử lý.

Sở Tài nguyên và Môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng; đồng thời, xử lý các thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu xây dựng, xác định giá đất, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện,.../.

Mai Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực