TP. Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng 11.569 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Thứ hai, 17/06/2024 21:30
(ĐCSVN) - Trong giai đoạn 2021-2025, về nhà ở xã hội, thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, 11.569 căn hộ với 890.142 m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 7.097 căn hộ với 507.681 m2 sàn nhà ở, trong đó 148.104m2 sàn nhà ở cho thuê.
 TP. Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng 11.569 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025. Ảnh mang tính minh họa.

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 767/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

Mục đích của điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng theo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt.

Theo nội dung kế hoạch, về số liệu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025: Diện tích nhà ở bình quân đến năm 2025 phấn đấu đạt khoảng 30,0m2 sàn/người; trong đó, khu vực đô thị đạt khoảng 30,4 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2m2 sàn/người. Diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 phấn đấu đạt 15-20m2 sàn/người.

Về chất lượng nhà ở, đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố phấn đấu đạt trên 70%; trong đó, khu vực đô thị đạt 80-90%, khu vực nông thôn đạt khoảng 50-60%; không để phát sinh nhà ở đơn sơ, đặc biệt là khu vực đô thị.

 Về nhà ở thương mại, TP. Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, 68.699 căn hộ với 9.928.764 m2 sàn nhà ở (Ảnh minh họa: P. Thảo)

Về kế hoạch phát triển từng loại nhà ở giai đoạn 2021-2025: Về nhà ở xã hội, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, 11.569 căn hộ với 890.142 m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 7.097 căn hộ với 507.681 m2 sàn nhà ở, trong đó 148.104m2 sàn nhà ở cho thuê. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Về nhà ở thương mại, dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án, 68.699 căn hộ với 9.928.764 m2 sàn nhà ở; dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ với 7.189.651 m2 sàn nhà ở. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các dự án để cung cấp quỹ nhà ở giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

Về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn với 2.785.913m2 sàn; dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn với 2.532.648 m2 sàn.

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu UBND thành phố rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản; trong đó, chú trọng việc phân cấp, ủy quyền để UBND quận, huyện, phường, xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát diện tích đất xây dựng nhà ở của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có nhà ở đang được triển khai để xác định nhu cầu diện tích đất ở tăng thêm trong từng giai đoạn đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển nhà ở đề ra, tránh tình trạng thừa, thiếu quỹ đất.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, tham mưu UBND thành phố triển khai Đề án xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2020-2025 và các đề án hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạnh và hộ nghèo,…/.

 

Mai Vân

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực