leftcenterrightdel
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021.  

Chiều 18/01, Ủy ban đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm và phát động ký giao ước thi đua thực hiện phong trào xây dựng “Xứ, Họ Đạo tiên tiến” trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2021.

Theo đó, năm 2021, UBĐKCG Việt Nam TP Hà Nội sẽ thực hiện 8 nội dung trong công tác thi đua. Trong đó, phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tuyên truyền vận động các Xứ, Họ và đồng bào Công giáo tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và Chương trình “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện mô hình “Xứ, Họ đạo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” và mô hình “Giáo họ tự quản về an ninh trật tự” đối với các thôn Công giáo toàn tòng…

Tại Hội nghị, Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG TP Hà Nội đã phát động thi đua trong toàn thể đồng bào Công giáo, Ban đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã với đường hướng đồng hành cùng dân tộc, “Sống tốt đời đẹp đạo” với nhiều nội dung cụ thể như: Tuyên truyền vận động, tập hợp đồng bào Công giáo tự giác chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo; phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chỉ đạo Ban ĐKCG và đồng bào Công giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Xứ, Họ đạo tiên tiến” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Mỗi người Công giáo Thủ đô là một Công dân tốt”…

Cùng với đó, tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng của tổ chức UBĐKCG Việt Nam TP,  nâng trao trình độ, năng lực của Ủy viên UBĐKCG Việt Nam TP, Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ…

Tại hội nghị, Ban Thường trực UBĐKCG Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 29 Ban ĐKCG các quận, huyện, thị xã với 3 nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động tập hợp đồng bào Công giáo phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi dưỡng công tác chuyên môn cho Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; thường xuyên củng cố tổ chức kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động của Ban ĐKCG, Tổ ĐKCG phù hợp với đặc điểm tình hình của các Xứ, Họ trên địa bàn, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng với Nhà nước, MTTQ các cấp và các Ban, ngành chức năng liên quan…/.

Nam Khánh