leftcenterrightdel
350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Cao Bằng tham dự Đại hội. 

Chiều 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành họp phiên trù bị với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Dưới sự điều hành của đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch gồm 13 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn thư ký 03 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu 07 đồng chí.

Đại hội nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã nghiêm túc thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; không khí thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự nhất trí cao với các dự thảo văn kiện; khẳng định các văn kiện được chuẩn bị công phu, đánh giá và phân tích sâu những thành tựu to lớn sau 35 năm đổi mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã làm rõ hơn những vấn đề trọng tâm được đề cập trong các dự thảo văn kiện, nhất là những thành tựu sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo đất nước sau 35 năm đổi mới, thảo luận và đi đến nhất trí cao với tầm nhìn và định hướng phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Đại hội cũng nghe trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Nhìn chung, việc đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được các Đảng bộ trực thuộc chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra. Các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và nhân dân đã sôi nổi, nhiệt tình tham gia với nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng; thể hiện trí tuệ, tâm huyết, ý thức trách nhiệm và tinh thần xây dựng.

Hầu hết các ý kiến đều nhất trí và cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc, bố cục chặt chẽ, khoa học, có tính khái quát cao; có nhiều đổi mới trong cách viết, cách trình bày, nêu bật được những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá, chương trình trọng tâm và các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sát với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Theo chương trình được thông qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm hội nghị tỉnh với sự tham gia của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phiên khai mạc được tổ chức sáng mai 27/10.

Đại hội sẽ tiến hành các nội dung: Thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời xác định phương hướng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới; thảo luận, tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nhóm PV