Chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thứ ba, 03/12/2019 20:31
(ĐCSVN) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chiều 3/12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; mục tiêu, giải pháp năm 2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cùng một số tổ chức xã hội nghề nghiệp trong tỉnh.

Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, trong 5 năm trở lại đây, tỉnh Thanh Hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 3 năm (2016-2018) đạt 11%; năm 2019 ước đạt 17,15%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 ước đạt 27.395 tỷ đồng, gấp 2,5 lần trong năm 2015. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc và niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị đã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém, giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc ở các ngành, địa phương, đơn vị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ tỉnh đã thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý hằng năm. Qua điểm điểm, đã xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định rõ trách nhiệm để xảy ra tồn tại, khuyết điểm. Trên cơ sở đó, đề ra kế hoạch khắc phục, cũng như cam kết khắc phục.

Năm 2018, yêu cầu 30 đơn vị báo cáo kết quả khắc phục nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân của các năm 2016, 2017. Năm 2019, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý ở 6 đơn vị (5 ngành cấp tỉnh và 1 ban thường vụ huyện ủy).

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Hằng năm, Thanh Hóa đều lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh dạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Năm 2017, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng, thực sự là động lực quan trọng để thực hiện tái cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, giải quyết hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc.

Năm 2018, 2019, 2020, tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, các nguồn lực trong xã hội để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên Bác về thăm Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng các tập thể, cá nhân kiểu  mẫu, chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu. Hằng năm, tỉnh đều tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”, tập thể, công dân kiểu mẫu, các điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Đến nay, toàn tỉnh có 243 cơ quan, đơn vị; 271 thôn, bản; 2 doanh nghiệp; 226.807 gia đình và 663.223 công dân được công nhận danh hiệu kiểu mẫu.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức triển khai nghị quyết đến cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 3188-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Đồng thời, thành lập nhóm chuyên gia gồm 12 đồng chí và thành lập tổ cộng tác viên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin bịa đặt trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng đề nghị đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến với Bộ Chính trị thống nhất để tỉnh Thanh Hóa xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xem xét điều chỉnh, bổ sung tăng số lượng cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; quan tâm, xem xét bố trí cho tỉnh Thanh Hóa 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy để phân công 1 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy phụ trách cơ sở...

leftcenterrightdel
Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của năm 2020: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,5% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 2.670USD trở lên; thu ngân sách Nhà nước đạt 28.967 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu đạt 4 tỷ USD; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới 2,26% trở lên; 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

Chú trọng thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận những kết quả về kinh tế - xã hội mà tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

“Thanh Hóa có bước tiến bộ mạnh mẽ, chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác. Các chỉ tiêu năm 2019 cơ bản đều đạt, một số chỉ tiêu quan trọng tăng vượt hơn so với kế hoạch như sản xuất công nghiệp, tăng trưởng dịch vụ, thu ngân sách, huy động vốn đầu tư phát triển… Văn hóa xã hội có tiến bộ rõ rệt.” – Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có nỗ lực rất lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới việc học tập, quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương. Sự đổi mới đó làm cho việc quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết nhanh hơn, rộng hơn, nắm chắc hơn và nhận thức thống nhất hơn. Tổ chức được nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng có ý nghĩa của tỉnh và của cả nước như 990 năm Thanh Hóa, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người...

Thanh Hóa đã thực hiện rất tốt các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức lại bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; triển khai Nghị quyết số 35 khá mạnh mẽ và quyết liệt. Có sự chuẩn bị tích cực trong chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; có nhiều nét sáng tạo so với chỉ đạo chung. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Đây như một mệnh lệnh hành động, có giá trị tinh thần rất lớn cho cả Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”.

leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc. 

Nhấn mạnh năm 2020 là một năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm cuối cùng nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cần quan tâm thực hiện một số nội dung về công tác xây dựng Đảng:

Tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, những sự kiện lịch sử quan trọng thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt là đối với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Trong đợt sinh hoạt này, phải làm sao nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ khi Đảng ra đời cho đến nay. Cần làm rõ để người dân nhận thức được những thành tựu to lớn và quan trọng của tỉnh Thanh Hoá đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng.

Trong nội bộ, phải thấy rõ điều gì chưa đạt được, điều gì phải nỗ lực, cố gắng và cần cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Đó cũng là tư tưởng rất quan trọng trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Nếu làm tốt, sẽ tạo ra môi trường tư tưởng chính trị lành mạnh và tiến bộ, phục vụ cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Thanh Hóa cần kiên trì thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, các đầu mối trực thuộc các sở, ngành của tỉnh, trong đó, luôn coi trọng sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ và sự đồng thuận của xã hội.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, một trong những nội dung cần được coi trọng là tổng kết thực tiễn của địa phương, bởi để có một báo cáo trình đại hội có chất lượng, cần căn cứ vào thực tiễn của địa phương. Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm đầy đủ, sâu sắc nhất tính đúng đắn, phù hợp hoặc chưa phù hợp của các chủ trương mà Đảng đã nêu ra. Song song với đó, cần chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống ngay sau Đại hội.../.

Tin, ảnh: Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực