leftcenterrightdel
 Hội nghị ần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng diễn ra vào chiều 2/4 nghe UBBC TP báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin trên được Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch  Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Đà Nẵng Lê Minh Trung cho biết tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng diễn ra vào chiều 2/4.

Theo Phó Chủ tịch UBBC TP Đà Nẵng, thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, TP tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TP Đà Nẵng sẽ triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV (cử tri toàn TP bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn TP bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri toàn huyện Hòa Vang bầu cử); bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang nhiệm kỳ 2021 - 2026 (cử tri xã nào bầu đại biểu của xã đó).

TP Đà Nẵng, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử đảm bảo đúng theo quy định, gồm: Ban Chỉ đạo bầu cử TP, Ủy ban bầu cử thành phố, huyện Hòa Vang, các xã thuộc huyện Hòa Vang, 02 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng (tương ứng với 02 đơn vị bầu cử), 15 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X (tương ứng với 15 đơn vị bầu cử), 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang (tương ứng với 8 đơn vị bầu cử) và 95 Ban bầu cử đại biểu HĐND các xã thuộc huyện Hòa Vang (tương ứng với 95 đơn vị bầu cử).

Đồng chí Lê Minh Trung khẳng định: Tính đến 17 giờ ngày 14/3/2021, UBBC thành phố nhận được 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử) và 105 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X (trong đó có 01 hồ sơ tự ứng cử). UBBC huyện Hòa Vang nhận được 65 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện (không có hồ sơ tự ứng cử). UBBC các xã thuộc huyện Hòa Vang nhận 606 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã (không có hồ sơ tự ứng cử).

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, huyện Hòa Vang và các xã thuộc huyện Hòa Vang đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND.

Hội nghị đã thống nhất chốt danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Đà Nẵng là 11 người (trong đó: 06/11 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 54,55%), 05/11 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 45,45%), 01/11 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 00/11 đại biểu tái cử (tỷ lệ 0,0%)); người ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 105 người (trong đó: 41/105 người ứng cử là nữ (tỷ lệ 39,05%), 32/105 người ứng cử dưới 40 tuổi (tỷ lệ 30,48%), 10/105 người ứng cử là người ngoài Đảng (tỷ lệ 9,1%), 17/46 đại biểu tái cử (tỷ lệ 36,96%)); người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hòa Vang là 65 người  và các xã thuộc huyện Hòa Vang là 606 người./.

Tin, ảnh: Đình Tăng