Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe lãnh đạo Thị uỷ Sơn Tây báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân và hoạt động của lực lượng vũ trang. Trong đó, nổi bật công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 của thị xã Sơn Tây được cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận, ban, ngành, đoàn thể các cấp được quán triệt, triển khai nghiêm túc đạt kết quả tốt. 100% công dân nhận lệnh nhập ngũ với tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường theo kế hoạch; với gần 80% thanh niên tình nguyện nhập ngũ; chất lượng chính trị, văn hoá tốt, tỷ lệ đảng viên chiếm 14,6%, trong đó có 25,6% có trình độ đại học, cao đẳng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thị xã Sơn Tây đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những năm qua. Tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân địa phương luôn phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bên cạnh đó, cấp uỷ, chính quyền, cơ quan quân sự địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ các cấp.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, trước mắt làm tốt Lễ giao nhận quân năm 2019 đúng quy định, trang trọng, nhanh, gọn, đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm; phối hợp hiệp đồng với các đơn vị nhận quân đảm bảo việc đón, nhận tân binh về đơn vị an toàn tuyệt đối; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các gia đình quân nhân làm tốt công tác giáo dục, động viên và quản lý rèn luyện bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đăng ký, quản lý nguồn để chuẩn bị cho mùa tuyển quân những năm sau đạt kết quả tốt hơn./.

Theo TTXVN