Hà Tĩnh vinh danh 60 điển hình học tập, làm theo tấm gương của Bác


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tất cả các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai một cách hiệu quả. Việc tổ chức học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các địa phương, các tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và xác định những việc làm cụ thể, đúng với việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. 

Các địa phương triển khai quán triệt học tập chuyên đề học tập làm theo, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên. Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng đã tổ chức quán triệt học tập chuyên đề cho hàng ngàn cán bộ cấp tỉnh để từ đó mỗi cán bộ, đảng viên làm theo tấm gương của Bác về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Nhiều địa phương, đơn vị đã có những cách làm sáng tạo gắn việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiệm thực tiễn của từng địa phương đơn vị. Tiêu biểu là huyện Can Lộc thực hiện chỉ thị 05 gắn với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020”; Đảng bộ Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; Đảng ủy Công an thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... 

Trong một năm qua, trên 80% cán bộ, đảng viên toàn tỉnh đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó 100% đảng viên Khối cơ quan cấp tỉnh thực hiện “Sổ tay là theo gương Bác” ghi lại những việc làm cụ thể, định kỳ 6 tháng đảng viên rà soát báo cáo trước chi bộ. 

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các khối đoàn thể, các đơn vị, địa phương đã có nhiều hình thức sáng tạo gắn với các hoạt động, xây dựng mô hình “Tủ sách tuổi trẻ học tập làm theo lời Bác”, “Nuôi heo tiết kiệm”, “ Quỹ đồng đội”, “Giúp đỡ bạn nghèo”, “Mái ấm biên cương”, “Quỹ bát cháo tình thương”... 

Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05 đã có nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện rất tốt và trở thành những điển hình tiên tiến trong việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Đó là gương điển hình Trịnh Bá Chín, Phòng kỹ thuật hình sự (Công an Hà Tĩnh) dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều thành tích trong cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân; gương điển hình Võ Thị Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Hương Thọ (Vũ Quang) năng động, sáng tạo xây dựng nhiều đề án nông nghiệp đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng cho phụ nữ. Nhiều tấm gương vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên, trong học tập như em Nguyễn Hữu Thanh Quang, Trường Tiểu học Thạch Sơn (Thạch Hà) bị căn bệnh xương thủy tinh, 17 lần bị gãy chân, đi học bằng xe lăn, nhưng đã có thành tích học tập tốt, đạt giải khuyết khích Quốc gia về môn tiếng Anh... 

Tại buổi lễ, tỉnh Hà Tĩnh đã vinh danh 60 tổ chức, cá nhân là điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./. Tường Vũ/TTXVN