Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017.

Tham dự Hội nghị có gần 300 đại biểu lãnh đạo và cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ở Trung ương, đại diện các bộ, ban, ngành. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy: Năm 2017, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động lớn, nhanh chóng và phức tạp, các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã triển khai tích cực, hiệu quả nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân lớn, góp phần hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước trong một năm có nhiều dấu ấn đối ngoại quan trọng như Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017, Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, vận động, đoàn kết tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua, đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong năm bản lề 2018.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các cấp ủy, bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức nhân dân tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, kiểm tra hoạt động đối ngoại nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp và tối đa hóa lợi ích của quốc gia trong các hoạt động đối ngoại và quá trình hội nhập quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã thay mặt các đại biểu dự Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng và phát động thi đua công tác đối ngoại nhân dân năm 2018.

Cũng tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã trao các danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2017./.

Mạnh Hùng