Hình ảnh tại hội thảo (Ảnh:M.P)

Nhóm Ngân hàng Thế giới hiện đang hỗ trợ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy quá trình xử lý nợ xấu, củng cố hệ thống ngân hàng nhằm đảm bảo phân bổ nguồn vốn một cách có hiệu quả phục vụ cho tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “Việc cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020 là cần thiết, khắc phục những tồn tại, hạn chế của hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời là quá trình tiếp nối và kế thừa các kết quả đạt được trong quá trình triển khai Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển an toàn, bền vững của hệ thống các tổ chức tín dụng đến năm 2020.”
Là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, khu vực ngân hàng của Việt Nam đã tích cực tập trung xử lý các khoản nợ xấu trong những năm gần đây. Việc triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 của Thủ tướng Chính phủ) và Đề án Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng, trong đó có việc thành lập Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), cùng với những sửa đổi về khung pháp lý và thể chế sau đó nhằm tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngành ngân hàng, là dấu hiệu cho thấy quyết tâm giải quyết nợ xấu và củng cố sự ổn định của khu vực tài chính-ngân hàng. Việc xử lý nợ xấu bước đầu đã đạt được kết quả khả quan, nhưng giá trị nợ xấu hiện tại và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu vẫn còn lớn, tiềm ẩn rủi ro đối với sự an toàn và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ chế, chính sách về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ. 
Tại hội thảo Tiến sĩ Jennifer Isern, Giám đốc Khối Tư vấn Tài chính và Thị trường phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Nhóm Ngân hàng Thế giới cho rằng: “Các cải cách trong khu vực ngân hàng có ý nghĩ đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo năng lực phục vụ nền kinh tế của hệ thống.

“Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam triển khai các giải pháp phù hợp với các điều kiện đặc thù, đặc biệt là các giải pháp cải thiện khung pháp lý và giám sát, thiết lập môi trường và hệ thống pháp lý lành mạnh và thuận lợi, và hình thành một thị trường mua bán nợ xấu hoạt động hiệu quả.”, Tiến sĩ Jennifer Isern nhấn mạnh.

Hội thảo kéo dài trong một ngày tập trung thảo luận Nghị quyết 42 mới được thông qua nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của hệ thống tổ chức tín dụng và phát triển thị trường mua bán nợ như mở rộng phạm vi đối tượng mua, bán nợ xấu của VAMC, thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp, mua và bán nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất … . Các nhà hoạch định chính sách cũng đã tìm hiểu kinh nghiệm của Ngân hàng Trung ương châu Âu, Ấn Độ và Malaysia về xử lý nợ xấu và các bài học  rút ra trong vấn đề quản trị và quản lý rủi ro. Hội thảo cũng phân tích góc nhìn của khu vực tư nhân về một số sáng kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm đa dạng hóa các phương án xử lý nợ xấu thông qua việc phát triển các thị trường cho tài sản chờ xử lý nợ, bao gồm việc bán nợ xấu cho các nhà đầu tư.

“Với kinh nghiệm tư vấn cho các chính phủ trong việc xử lý nợ xấu ở các thị trường mới nổi, chúng tôi đang cộng tác với các bên hữu quan ở các cấp khác nhau nhằm giải quyết vấn đề nợ xấu. Xử lý nợ xấu thành công ở Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế, tăng cường các thông lệ cho vay lành mạnh và củng cố hệ thống giám sát khu vực tài chính nhằm ngăn chặn việc hình thành các khoản nợ xấu.” - Tiến sĩ Jennifer Isern cho biết./.

Minh Phương