Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh.

Bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An: Triển khai rộng rãi hơn nữa công tác đối thoại với Nhân dân

Bà Võ Thị Minh Sinh rất kỳ vọng đây là Đại hội của sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung cũng như phương thức vận động của MTTQ các cấp. MTTQ cần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị, là cầu nối vững chắc, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập hợp này không chỉ các thành phần trong xã hội, các tổ chức thành viên mà cả kiều bào ta ở nước ngoài.

Bà Sinh cũng mong muốn sau Đại hội, MTTQ Việt Nam các cấp triển khai rộng rãi hơn nữa công tác đối thoại với Nhân dân, đặc biệt là đối thoại từ cơ sở. Đồng thời cũng cần làm mạnh mẽ hơn các hình thức tiếp xúc với cử tri, tiếp dân và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại với Nhân dân… Bởi càng gần dân, hiểu dân để nắm được những vấn đề phát sinh tại cơ sở để kiến nghị các cấp chính quyền giải quyết thấu tình đạt lý sẽ càng giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo.

Cùng với đó, Mặt trận cần đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội. Công tác này, nhiệm kỳ qua đã được MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy được hiệu quả thiết thực trong một số lĩnh vực được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Tuy nhiên, trong tổ chức giám sát và phản biện xã hội vẫn còn một số hạn chế như một số kiến nghị, phản ánh trong giám sát và phản biện xã hội chưa sâu sắc, chưa đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; trách nhiệm đôn đốc, giám sát việc giải quyết, trả lời, phản hồi các kiến nghị hậu giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn gặp  khó khăn… Những khó khăn này chúng ta phải tìm nguyên nhân để khắc phục trong thời gian tới.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng đất nước

Thay mặt toàn thể Chư tôn đức Tăng Ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, Đại hòa thượng Thích Phổ Tuệ - đại biểu cao tuổi nhất của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, năm nay đã ngoài 100 tuổi gửi lời chào đại đoàn kết, đại hoan hỷ tới toàn thể thành viên MTTQ Việt Nam.

Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ.

Đại hòa thượng cho biết: Kế thừa những tinh hoa của Phật giáo Việt Nam trong suốt 2000 năm lịch sử hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay từ khi thành lập năm 1981 đã trở thành thành viên tích cực dưới mái nhà chung đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam. Trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã luôn luôn nỗ lực đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận phát động. Đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội vì người nghèo, hưởng ứng phong trào xóa đói giảm nghèo, xây dựng trường học, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn… đều được toàn Giáo hội hưởng ứng rộng khắp và có các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đại hòa thượng gửi thông điệp: Đại hội của chúng ta diễn ra trong bối cảnh toàn xã hội vui mừng trước viễn cảnh phát triển của đất nước, vị thế của Việt Nam được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; Kinh tế vĩ mô ổn định, phát triển trong hội nhập quốc tế; Giáo dục, văn hóa xã hội được đổi mới và có những tiến bộ, đồng thời vẫn gìn giữ được truyền thống dân tộc. Sự nghiệp đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo được phát huy. Quyền dân chủ được mở rộng trong xã hội đã tạo ra động lực phát triển mới. Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra thành công viên mãn.

Đại hòa thượng Thích Phổ Tuệ đặt trọn niềm tin vào sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc của MTTQ Việt Nam. Đồng thời mong muốn Đại hội IX MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần kết nối cộng đồng, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, nâng cao thực hiện quyền dân chủ trong xã hội, tăng cường chức năng nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Giám sát, phản biện kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội

Mỗi giai đoạn, nhiệm vụ của Mặt trận lại có những đổi mới, gắn với yêu cầu của thời cuộc. Đảng, Nhà nước ta đã mở rộng dân chủ; khẳng định vai trò của Mặt trận trong giám sát, phản biện, qua đó để xây dựng, củng cố chính quyền, hoàn thiện các chủ trương, chính sách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Đối với Hà Nội, thành phố xác định hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác Mặt trận. Qua 5 năm, Mặt trận từ thành phố đến cơ sở đã chủ trì tổ chức 6.326 đoàn giám sát, 2.594 hội nghị phản biện xã hội, Ban Thanh tra nhân dân cấp xã đã giám sát 39.258 cuộc, các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tham gia giám sát 21.208 công trình, dự án, đã kiến nghị thu hồi 251.825m2 đất và 15,1514 tỷ đồng.

Từ thực tế hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, bà Nguyễn Lan Hương cho rằng, để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp cần có sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của chính quyền, sự thống nhất của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên; phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam, thành viên các tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, các chuyên gia trên các lĩnh vực.

Bà Hương kiến nghị kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân với hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Cùng với đó, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội phải tập trung vào những nội dung, những vấn đề mà xã hội và Nhân dân quan tâm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam: Đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp Nhân dân

Cho rằng nhu cầu bứt thiết hiện nay là phải phát huy dân chủ và tập hợp đoàn kết để giám sát phản biện xã hội, ông Vũ Trọng Kim đề nghị phải đa dạng hóa hình thức tập hợp các tầng lớp Nhân dân để đất nước giàu mạnh.

Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim.

“Giàu là về kinh tế và đời sống Nhân dân được cải thiện. Đấy là tập hợp đoàn kết làm sao để cho mạnh giàu. Thứ hai quan trọng là phải phát huy dân chủ để mọi người đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới, chúng ta phải bảo vệ toàn vẹn nong sông đất nước thân yêu của mình mà các thế hệ trước phải đổ xương máu, hi sinh, cống hiến để chúng ta được hưởng thụ ngày hôm nay. Vì thế, trách nhiệm của chúng ta là phải làm tốt việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này cũng chính là thể hiện vai trò Nhân dân làm chủ”./.

Nhóm PV