Chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ATGT; xây dựng “Văn hóa giao thông” trong cán bộ, hội viên, phụ nữ; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; giảm số vụ tai nạn giao thông tại các địa phương; phát huy nguồn lực của hai ngành để vận động và hỗ trợ hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đảm bảo ATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình.

Các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia ký chương trình phối hợp giai đoạn 2017 – 2022 - Ảnh: Minh Châu

Theo đó, trong 5 năm tới hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa trong tham gia giao thông.

Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội Phụ nữ, cung cấp kiến thức về kỹ năng ATGT, văn hóa giao thông; về phương pháp tổ chức, thực hiện các hoạt động, cách thức vận động phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện các quy định về ATGT, tham gia giữ gìn trật tự ATGT.

Nghiên cứu xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ Hội tuyên truyền thực hiện ATGT và áp dụng công cụ giám sát giới về ATGT; tổ chức các hoạt động hội thảo, giao lưu, diễn đàn, hội thi gắn với các hoạt động truyền thông tại cơ sở.

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình “Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông”; “Gia đình hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật”; “Phụ nữ không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè buôn bán, họp chợ, phơi nông sản gây tai nạn và ách tắc giao thông”... Chỉ đạo điểm xây dựng mô hình “Giáo dục hành động đảm bảo ATGT” tại 15 tỉnh, thành, các vùng miền có tỷ lệ tai nạn giao thông cao.

Vận động phụ nữ và gia đình tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh thực hiện tiêu chí gia đình “không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”  của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội; phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”.

Tổ chức thực hiện chương trình “Uống có trách nhiệm” vì an toàn giao thông và hạnh phúc của gia đình; các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời phụ nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông; nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của tai nạn giao thông với phụ nữ và gia đình, đề xuất xây dựng đề án, chính sách hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cho biết, cùng với các nội dung trên, Fanpage “Phụ nữ Việt Nam với ATGT” do Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban ATGT Quốc gia quản lý sẽ hướng đến phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ nhằm bảo đảm tham gia giao thông an toàn cho phụ nữ và các thành viên trong gia đình.

Theo đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình tai nạn giao thông năm 2017 tuy đã giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản mà phụ nữ và trẻ em là đối tượng chịu nhiều thiệt thòi. Để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa khẳng định, phụ nữ có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền cho các thành viên trong gia đình và xã hội chấp hành những quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông./.

Minh Châu