Quốc hội bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XIV

Thứ sáu, 22/07/2016 15:53
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 22/7, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.


Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội,
Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước chiều 22/7. Ảnh: ĐT

Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV: 

- Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV với 97,37% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã bầu Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XIV gồm:   

- Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV với 94,74% tổng số đại biểu tán thành.

- Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV với 91,50% tổng số đại biểu tán thành.

- Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV với 76,11% tổng số đại biểu tán thành.

- Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm  Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV với 97,17% tổng số đại biểu tán thành.

- Ông Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV với 96,76% tổng số đại biểu tán thành.

 - Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV với 96,56% tổng số đại biểu tán thành.

- Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV với 92,91% tổng số đại biểu tán thành.

- Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XIV với 96,56% tổng số đại biểu tán thành.

- Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV với 94,94% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV: 

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIII được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV với 94,13% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội đã bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021:

- Ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước được Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 với 92,91% tổng số đại biểu tán thành.

Ngay sau đó, Quốc hội đã thảo, luận biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử với đa số Đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước đó, đầu giờ chiều, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước. Tiếp đến, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử./.

Đỗ Thoa

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực