Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thứ năm, 28/07/2016 13:41
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, sáng 28/7, với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường. (Ảnh: TH).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tờ trình nêu rõ, căn cứ Điều 88, Điều 89 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Điều 9 của Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn:

Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.  Cụ thể:

Với 98,78% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn  chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả phê chuẩn đối với các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh như sau:

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân,  Chủ tịch Quốc hội, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh  với 98,78%  tổng số đại biểu tán thành.

Ông Phạm Bình Minh  - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao  giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 98,58% tổng số đại biểu tán thành.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 98,58% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh với 98,58%  tổng số đại biểu tán thành.

Căn cứ Nội quy Kỳ họp, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

- Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Ông Phạm Bình Minh,  Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Ông Ngô Xuân Lịch,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh;

- Ông Tô Lâm,  Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh./.

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực