Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên của Chính phủ

Thứ năm, 28/07/2016 11:16
(ĐCSVN) – Sáng 28/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và 
các thành viên của Chính phủ. (Ảnh: QH)

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường báo cáo kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cụ thể, phê chuẩn đối với  các Phó Thủ tướng Chính phủ gồm:

1. Với 94,94%  tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trương Hòa Bình -  Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

2. Với 97,77% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Phạm Bình Minh  - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIII giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

3. Với 96,36%) tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Vương Đình Huệ  -Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

4. Với 95,75% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

5. Với 90,08% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIV.

Quốc hội phê chuẩn các thành viên Chính phủ sau:

1. Với 96,56% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Bí thư quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

2. Với 95,75% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn Thượng tướng Tô Lâm -  Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

3. Với 90,89% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

4. Với 90,69% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

5. Với 91,50% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

6. Với 94,74% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Đinh Tiến Dũng  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

7. Với 92,71% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trần Tuấn Anh  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

8. Với 86,64% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

9. Với 91,30% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

10. Với 89,88% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

11. Với 83,40% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

12. Với 92,71% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

13. Với 80,97% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

14. Với 91,50% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

15. Với 93,93% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

16. Với 91,90% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Phùng Xuân Nhạ  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

17. Với 93,52% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

18. Với 97,57% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

19. Với 93,93% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

20. Với 88% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Tổng thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

21. Với 91,70% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội phê chuẩn ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV;

Như vậy, so với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII có 1 chức danh đã thay đổi là ông Nguyễn Xuân Cường được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ  Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn thay ông Cao Đức Phát.

Sau đó, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ được thông qua với 97,37% đại biểu Quốc hội tán thành. Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ cũng được thông qua với 96,56% đại biểu Quốc hội tán thành.

Trước đó ,Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ./.

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực