Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017

Thứ tư, 27/07/2016 17:01
(ĐCSVN) - Chiều ngày 27/7, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017.

Toàn cảnh kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (Ảnh: KT)

Đầu giờ chiều, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2017.

Tiếp đó, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả, có 473 đại biểu Quốc hội (95,75%) tán thành thông qua Nghị quyết. Như vậy, chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 như sau:     

1. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

- Xem xét, thảo luận báo cáo bổ sung của Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

- Xem xét, thảo luận Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

- Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2016.

2. Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

- Xem xét, thảo luận Báo cáo của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017;

- Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

- Xem xét báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thực hiện kiến nghị giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

- Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội;

- Giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực