Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa 4 Văn phòng Trung ương.

(Ảnh:Thống Nhất -TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời cảm ơn, thăm hỏi và chúc mừng các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động 4 Văn phòng. Thủ tướng đánh giá những thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội, an ninh – quốc phòng và đối ngoại năm qua có sự phấn đấu bền bỉ, liên tục, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của 4 Văn phòng Trung ương. Đây là truyền thống quý báu, có ý nghĩa cần được phát huy hơn nữa.

Bày tỏ ấn tượng với sự đồng tâm, hiệp lực của 4 Văn phòng, sự cải cách quyết liệt trong từng cơ quan, Thủ tướng cho rằng đó là tiềm lực quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao năng suất lao động, đó chính là tiềm lực quốc gia.

Thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị 4 Văn phòng phải đổi mới sáng tạo quyết liệt, tinh thần phải bứt phá hơn, khát vọng, đoàn kết, thống nhất để mọi lĩnh vực của đất nước đều được chỉ đạo, điều hành, quản lý tốt, hiệu quả, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời, bố trí để lãnh đạo đi sát dân, sát cơ sở hơn nữa, nghe hơi thở cuộc sống để đề ra chủ trương, nghị quyết phù hợp.

Thủ tướng cũng lưu ý 4 Văn phòng chú ý nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, “tham mưu đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, tham mưu vì lợi ích chung, tuyệt đối chống lợi ích nhóm, kiên quyết chống tham nhũng”.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2018, Trung ương sẽ khởi động xây dựng chương trình Đại hội XIII của Đảng với yêu cầu tầm nhìn bao quát, 4 Văn phòng Trung ương phải chủ động nghiên cứu tổng kết thực tiễn, để có nhiều đóng góp thiết thực hơn, có định hướng rõ nét hơn. Cùng với đó, làm tốt công tác kiểm tra đôn đốc, phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả công tác thông tin truyền thông phục vụ Đảng, Nhà nước, chống lại các thông tin xấu, độc; bảo đảm công tác hậu cần quản trị, cơ sở vật chất tuyệt đối an toàn, không để mất cảnh giác.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát quản lý, điều hành, đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước đạt nhiều kết quả ấn tượng với nhiều thành tựu nổi bật được cộng đồng quốc tế ghi nhận; trong đó có sự đóng góp của 4 Văn phòng Trung ương: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội.

4 Văn phòng đã phối hợp thực hiện tốt trọng trách giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai chương trình công tác theo chương trình toàn khóa và chỉ đạo nhiều vấn đề về xây dựng Đảng, lãnh đạo Nhà nước và xã hội; giúp Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức thi hành Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thống nhất quản lý về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong năm, 4 Văn phòng đã phối hợp chuẩn bị nội dung và chương trình 2 Hội nghị Trung ương, 28 phiên họp Bộ Chính trị, 23 phiên họp Ban Bí thư, 12 cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, 2 kỳ họp Quốc hội, 14 phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 15 phiên họp Chính phủ thường kỳ và chuyên đề, 27 hội nghị trực tuyến toàn quốc do Thủ tướng chủ trì về các chuyên đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng đôn đốc, đẩy nhanh việc soạn thảo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, báo cáo theo chương trình công tác, chương trình kỳ họp, phiên họp. Do vậy, trong năm qua đã chấm dứt tình trạng chậm trình các văn bản, tài liệu.

Công tác tham mưu tổng hợp của 4 Văn phòng ngày càng thể hiện vai trò quan trọng, giúp việc trực tiếp các cơ quan, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; là đầu mối để các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật được ban hành và đi vào mọi mặt của đời sống. Riêng Văn phòng Chính phủ năm 2017 đã tiến hành 27 cuộc kiểm tra đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Trung ương và Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương, tạo sự chuyển động trong thực thi, phá bỏ sự trì trệ, kỷ luật kỷ cương tiến bộ rõ rệt, nhiều vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, số nhiệm vụ quá hạn giảm mạnh, chỉ còn 1,38% (trước khi thành lập Tổ công tác là 25%). Trong đó có 20 cuộc kiểm tra chuyên đề, đã thúc đẩy thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, công tác phối hợp cung cấp, trao đổi và xử lý thông tin được đổi mới theo hướng nhanh hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Nội dung thông tin giữa các Văn phòng phục vụ thiết thực trong công tác phối hợp, tham mưu. Công tác phối hợp phục vụ ngày càng trở nên chuyên nghiệp, toàn diện hơn. Các Văn phòng đã phối hợp tham mưu, đề xuất, xây dựng và tổ chức phục vụ có hiệu quả các chuyến công tác trong nước và nước ngoài, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, các đoàn khách quốc tế thăm Việt Nam của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bảo đảm trọng thị, chu đáo./.

Mỹ Anh