Trình Quốc hội số lượng các Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội

Thứ tư, 20/07/2016 16:38
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội và một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ Điều 73 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; căn cứ Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội; Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8 tháng 7 năm 2016 và Thông báo số 12- TB/TW ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; căn cứ Điều 30 Nội quy Kỳ họp Quốc hội.


Quốc hội làm việc tại Hội trường. (Ảnh: TH).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người (như khóa trước), gồm Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.Cụ thể như sau: Chủ tịch Quốc hội.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm: Một Phó Chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hoá, xã hội; Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học và môi trường; Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực pháp luật, tư pháp; Một Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

13 uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội được phân công giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng dân tộc và Chủ nhiệm các Uỷ ban Pháp luật, Uỷ ban Tư pháp, Uỷ ban Kinh tế,  Uỷ ban Tài chính Ngân sách; Uỷ ban Quốc phòng và an ninh; Uỷ ban Văn hoá Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và  Nhi đồng; Uỷ ban về các vấn đề xã hội; Uỷ ban Khoa học Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Đối ngoại , Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trưởng ban Công tác đại biểu; và Trưởng ban Dân nguyện thuộc  Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo chương trình, sáng mai Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó Chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử và  thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội./.

Thu Hằng

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực