Xác nhận 494 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 20/07/2016 14:52
(ĐCSVN) – Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển cho biết, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác nhận 494 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.


Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia Phùng Quốc Hiển. (Ảnh: KT)

Theo ông Phùng Quốc Hiển, tại Phiên họp thứ 7 ngày 15/7/2016 và Phiên họp thứ 8 ngày 17/7/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, quyết định việc xác nhận tư cách của 496 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; căn cứ Nghị quyết số 617/NQ-HĐBCQG ngày 9/6/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; căn cứ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Sau khi xem xét Tờ trình số 687/TTr – TBNS&GQKNTC ngày 14/7/2016 của Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV; Báo cáo số 694/BC – TBNS&GQKNTC ngày 17/7/2016 của Tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hội đồng bầu cử quốc gia đã xem xét, thảo luận cân nhắc thận trọng, biểu quyết bằng phiếu để xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội đối với 496 đã người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo Quốc hội kết quả xác nhận như sau:

1. Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác nhận 494 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng bầu cử quốc gia đã xác nhận hai người có tên sau đây không đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV: ông Trịnh Xuân Thanh, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1, tỉnh Hậu Giang vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật; bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5, thành phố Hà Nội vì không đủ tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và đã có đơn xin rút khỏi danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Như vậy, Quốc hội khóa XIV có 494 đại biểu./.

Mỹ Anh

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực