Trong 2 ngày (3-4/8), tại Hà Nội, Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của 191 đảng viên đại diện cho 1.568 đảng viên trong Đảng bộ.Tham dự Đại hội có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại hội vinh dự được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội; Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo KTNN... gửi lẵng hoa chúc mừng.

Chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

leftcenterrightdel
 Đại hội đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ KTNN do đồng chí Nguyễn Quang Thành - Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy khóa VI, Phó Tổng KTNN trình bày cho thấy, những thành tựu đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 là toàn diện, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò, vị trí của KTNN trong hệ thống chính trị.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; hệ thống tổ chức cơ sở đảng được củng cố và hoàn thiện; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện thường xuyên theo đúng các quy định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng tiếp tục được nâng lên.

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nanag cao toàn diện chất lượng kiểm toán, từ khâu khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán đến tổ chức, triển khai thực hiện kiểm toán, phát hành báo cáo kiểm toán và kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán.

Tổng hợp kết quả kiểm toán giai đoạn 2015 - 2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 323.557 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị tăng thu ngân sách 67.050 tỷ đồng, giảm chi ngân sách 82.788 tỷ đồng), tăng hơn 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Từ năm 2015 đến nay, KTNN đã cung cấp 376 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 16 vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ để xử lý về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự; kiến nghị hủy bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung 771 văn bản không phù hợp để bịt lỗ hổng về cơ chế, tránh thất thoát, lãng phí.

Trong nhiệm kỳ, KTNN tiến hành nhiều cuộc kiểm toán kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề ở những lĩnh vực mới, nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí, tham nhũng được xã hội quan tâm như quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên, khoáng sản, BOT, BT…

Kết quả kiểm toán của KTNN trong nhiệm kỳ vừa qua đã giúp các đơn vị được kiểm toán, các cơ quan quản lý nhà nước chấn chỉnh công tác quản lý tài chính- ngân sách, kế toán, ngăn ngừa hành vi tiêu cực, tham ô, lãng phí, thất thoát tiền, tài sản nhà nước; giúp các đơn vị hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý của mình, đảm bảo quản lý, sử dụng tiền tài sản nhà nước đúng pháp luật và có hiệu quả, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ KTNN xác định: "Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong họat động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương  phát biểu tại Đại hội 

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ qua.

Theo đồng chí Trương Xuân Cừ, để có được thành tích trên, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự đảng và Đảng ủy KTNN đã phối hợp một cách chặt chẽ, có trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của KTNN đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận tại các kỳ họp Quốc hội. Đây còn là thành quả của sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BCH Đảng bộ KTNN, những đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống của Ngành. Đảng ủy cũng đã quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có sự chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng với Đảng ủy và công tác xây dựng Đảng.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc trong bầu cử, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí.

Tại Phiên họp thứ nhất, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư. Đảng ủy KTNN nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, 11 đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN; 07 đồng chí được bầu Ủy ban Kiểm tra đảng ủy KTNN. Đồng chí Hồ Đức Phớc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

leftcenterrightdel
 Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN khóa VII gồm 11 đồng chí

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ KTNN lần thứ VII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình đề ra. Thành công của Đại hội thể hiện của sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Bí thư Đảng ủy KTNN yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thách thức. Sau Đại hội, BCH nhiệm kỳ mới cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy KTNN, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp kịp thời. Trước mắt, Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó chú trọng thực hiện tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Kim Thanh