Huyện Đức Hòa (Long An): Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025)

Thứ tư, 14/04/2021 14:55
(ĐCSVN) - Ngày 18/12/2020, UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025). Qua 5 năm thực hiện, đến nay đã đạt được nhiều thành tựu nhất định.

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ (2015-2020), trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; song với sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND huyện cùng sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa Đức Hòa ngày một phát triển mới với nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đức Hòa đạt mức khá cao so với bình quân chung của tỉnh; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực nông nghiệp giảm dần tỷ trọng và tăng dần tỷ trọng của khu vực công nghiệp và dịch vụ; hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở được chú trọng đầu tư xây dựng, góp phần tạo diện mạo mới cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh; chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục nâng cao; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm triển khai thực hiện tốt; công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện theo đúng quy định; tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định;…

Hạ tầng nông thôn được đầu tư góp phần xây dựng nông thôn mới 

Bước sang chặng đường mới giai đoạn (2021-2025), dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Với độ mở kinh tế lớn, những diễn biến tình hình thế giới và khu vực sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội trong nước nói chung và huyện Đức Hòa nói riêng. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, hoàn thành tốt các phương hướng, nhiệm vụ, UBND huyện yêu cầu gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2021-2025) với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) đã đề ra; thực thi đồng bộ các cơ chế, chính sách, pháp luật, chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa vận dụng có hiệu quả vào công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ hàng năm của ngành, địa phương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong chấp hành phân công, phân cấp, kỷ cương kỷ luật, tăng cường phối hợp thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể:

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 05 năm (2021 - 2025) đạt 15,5% - 16%. Trong đó: Khu vực I (Nông, lâm nghiệp, thủy sản): 1%, Khu vực II (Công nghiệp, xây dựng): 16,22%, Khu vực III (Thương mại, dịch vụ lưu trú, ăn uống): 10,37%; Tỷ lệ tăng thu ngân sách mỗi năm (so với dự toán tỉnh giao) 15%; Đến năm 2025 đạt Huyện Nông thôn mới, trong đó có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Thành lập mới Hợp tác xã đến năm 2025 > 6 Hợp tác xã; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới đến năm 2025 đạt 60%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 95%; Số bác sĩ/vạn dân đến năm 2025 đạt 10 bác sĩ; Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) ở trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 dưới 10%; Giảm tỷ suất sinh thô bình quân đến năm 2025 là 0,05%/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 90%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ: 65%; Giảm 50% hộ nghèo theo tiêu chí mới, so với đầu nhiệm kỳ; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đến năm 2025 khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt 75%; Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đến năm 2025 khu vực thành thị, khu dân cư và rác thải y tế đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75%.

Nhiều khu cụm công nghiệp đang phát triển tại Đức Hòa

Bên cạnh đó, giai đoạn (2021-2025), huyện đề ra các chương trình đột phá trong thực hiện kế hoạch, cụ thể: Chương trình phát triển, quản lý đô thị trên địa bàn huyện gắn với lộ trình xây dựng thị xã Đức Hòa; Chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở khai thác hiệu quả sử dụng nước hệ thống thủy lợi Phước Hòa; Chương trình huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông thiết yếu các xã vùng ven sông Vàm Cỏ Đông và các xã công nghiệp trên địa bàn huyện; Chương trình nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Kế hoạch thực hiện các công trình trọng điểm như: Cơ bản hoàn thành đầu tư mới Trục đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa; Hoàn thành đường cặp Kênh Cầu Duyên (đoạn từ Đường 03/2 - đường Nguyễn Thị Hạnh); Hoàn thành đường Ba Sa - Gò Mối (đoạn từ đường Hồ Chí Minh - Vòng xoay Gò Mối).

Để thực hiện tốt Chương trình kế hoạch đề ra, UBND huyện, các sở, ngành, địa phương quyết tâm triển khai thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ; tập trung kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, chính sách. Trong đó, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả… Với định hướng, giải pháp đúng đắn cùng sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí trên dưới một lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin tưởng rằng Đức Hòa sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; từ đó đưa Đức Hòa trở thành vùng đô thị trọng tâm phía Tây của vùng đô thị trung tâm Tp. Hồ Chí Minh và trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An./.

 

 

Phúc Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực