Phấn đấu xây dựng huyện Phù Cừ phát triển toàn diện và bền vững

Thứ ba, 12/04/2022 08:53
(ĐCSVN)- Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh Hưng Yên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phù Cừ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”; cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân nên dịch COVID-19 cơ bản luôn được kiểm soát trên địa bàn huyện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, cụ thể, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng 9,6%, trong đó: nông nghiệp - thuỷ sản tăng 3,6%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 14,43%; thương mại - dịch vụ tăng 8,5%. Giá trị thu hoạch 1 ha đất canh tác (trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản) đạt 203 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62,3 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt 1.394,8 tỷ đồng (đạt 100,73% dự toán); tổng chi ngân sách thực hiện 1.223,6 tỷ đồng (bằng 97,58% dự toán). Tỷ lệ lắp đặt mạng đường ống cấp nước (gồm đường ống truyền tải và đường ống phân phối) đạt 100%; tỷ lệ hộ đấu nối sử dụng nước sạch đạt 64%. Tỷ lệ hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ đạt 75,3%. Có thêm 05 xã đạt nông thôn mới nâng cao (Tống Phan, Phan Sào Nam, Minh Tân, Minh Tiến, Minh Hoàng). Có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Mầm non Tiên Tiến, Tiểu học Đình Cao); công nhận lại 05 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Nhật Quang, Tiểu học Minh Tiến, THCS Trần Cao; Tiểu học Nhật Quang, THCS Minh Tiến). Tỷ lệ làng văn hóa được công nhận đạt 94%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 85,7%; gia đình văn hóa đạt 95%. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91% dân số, tham gia BHXH đạt 13,9% số lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo 3,17%, hộ cận nghèo 4,49% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025); đào tạo nghề ngắn hạn cho 460 lao động, tạo việc làm mới cho khoảng 1.000 lao động.

leftcenterrightdel
Vải trứng Hưng yên, được trồng ở Phù cừ

Xác định hiệu quả của việc đầu tư công mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Phù Cừ đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn. Teo đó, huyện Phù Cừ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp trong công tác quản lý đầu tư công, từ bước xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án đến phân bổ, bố trí và sử dụng nguồn vốn, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời sát với yêu cầu thực tiễn.

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện là 5.642,472 tỷ đồng. Với phương án phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện, kết hợp với nguồn lực huy động hợp pháp khác, dự kiến đầu tư công trung hạn 2021-2025 đạt được một số kết quả sau: tất cả các công trình chuyển tiếp sẽ được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 theo tiến độ; đồng thời triển khai khởi công mới một số công trình quan trọng, thiết yếu của huyện, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của địa phương, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Về công tác xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong những năm qua, với sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến cơ sở, cùng với sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phù Cừ đạt được nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Đến hết năm 2018, 13/13 xã của huyện được công nhận xã nông thôn mới; năm 2020 huyện Phù Cừ được công nhận huyện nông thôn mới năm 2019; đến nay, có 09/13 xã được công nhận NTM nâng cao, xã Tam Đa đạt NTM kiểu mẫu; 09/51 khu dân cư được công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, huyện đã xây dựng Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt nông thôn mới kiểu mẫu về bảo vệ môi trường và sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung định hướng ứng dụng công nghệ cao, giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 12/01/2022.

Tiếp nối những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cừ quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt định hướng các nhiệm vụ lớn, trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo để xây dựng Phù Cừ ngày càng phát triển nhanh và bền vững:

         1. Tiếp tục chủ động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

         2. Tập trung thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là đảm bảo nguồn thu cho việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đảm bảo hoàn thành việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án hàng năm, kiểm soát nợ đọng đầu tư công.

         3. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số năng lực cạnh tranh.

        4. Tập trung triển khai một số dự án trọng điểm, tổng mức đầu tư lớn có tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện.

        5. Phấn đấu đến năm 2024, 13/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10/13 xã của huyện đạt NTM kiểu mẫu; huyện đạt huyện NTM nâng cao. Đến năm 2025, huyện đạt huyện NTM kiểu mẫu ở 02 tiêu chí về bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung định hướng ứng dụng công nghệ cao./.

CTV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực