TP Từ Sơn: Tạo bứt phá vươn lên trở thành đô thị văn minh, hiện đại

Thứ tư, 22/02/2023 10:04
(ĐCSVN) - Bằng sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Từ Sơn đã và đang huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, văn minh.
 Thành phố Từ Sơn

Nhờ những giải pháp quyết liệt, TP Từ Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng đô thị, năm 2022 tổng giá trị tăng thêm (GRDP) trên địa bàn thành phố ước tăng 8,95% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 81,1%; dịch vụ chiếm 18,14%; nông, lâm, thủy sản chiếm 0,76%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 138.927 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 3.827,2 tỷ đồng...

Với quan điểm “quy hoạch phải đi trước một bước”, những năm qua, công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị được Từ Sơn tập trung triển khai, đến nay, đạt được những kết quả quan trọng. Diện mạo đô thị của thành phố ngày càng hiện đại, đáp ứng xu thế phát triển trong tình hình mới.

Công tác quản lý trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường được chú trọng. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng được quan tâm, giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Bước sang năm 2023 dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, TP Từ Sơn quyết tâm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chủ đề của tỉnh, chủ đề của thành phố. Trong đó, tập trung xây dựng quy hoạch có chất lượng, tính khả thi, với tầm nhìn lâu dài và quy hoạch phải gắn với phát triển kinh tế đô thị. Huy động các nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng tổng thể, hiện đại, trước tiên là hạ tầng giao thông, các công trình phúc lợi công cộng, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, công viên, vườn hoa... đáp ứng nhu cầu cư dân đô thị.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa quê hương, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển văn hóa. Chú trọng phát triển giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Củng cố công tác quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phát huy trách nhiệm nêu gương và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bằng những giải pháp, chiến lược đúng đắn, cộng với tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân; vững tin rằng TP Từ Sơn sẽ thực hiện thắng lợi các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, từ đó tạo bứt phá vươn lên đô thị loại II, phát triển bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội, đáp ứng các tiêu chuẩn của một quận trong tương lai và là tiền đề hướng tới hoàn thành nhiệm vụ đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương./.

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực