Tuy Phước phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế – xã hội

Thứ tư, 28/09/2022 22:12
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, nhờ khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huyện Tuy Phước (Bình Định) đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt được những thành quả nhất định.

Tuy Phước là huyện đồng bằng phía Nam tỉnh Bình Định, có diện tích 219,9 km2, dân số 180.300 người. Địa hình chia thành 3 khu vực rõ rệt: các xã phía Tây Nam có tiềm năng rất lớn về đất sản xuất cây công nghiệp; các xã khu Đông với thế mạnh về cây lúa và thủy sản; các xã còn lại là vùng chuyên canh cây lúa. Tuy Phước có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên để phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Không những có nhiều tiềm năng về kinh tế, Tuy Phước còn có hệ thống các di sản văn hóa đa dạng và phong phú, với 4 di tích được xếp hạng quốc gia là: Tháp Bánh Ít, Tháp Bình Lâm, Mộ Đào Tấn, di tích lịch sử vụ thảm sát Nho Lâm (Phước Hưng); 12 di tích được xếp hạng cấp tỉnh; di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như: Lễ hội Chợ Gò, Lễ hội Đô thị Nước mặn, Hội đua thuyền truyền thống Gò Bồi, Lễ hội cầu ngư, tuồng, bài chòi, võ cổ truyền… Ngoài ra, còn có nhiều đặc sản về ẩm thực nổi tiếng như: Nem chả Chợ Huyện, Bánh ít lá gai… Trong những năm qua, nhờ khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, Tuy Phước đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội và đã đạt được những thành quả nhất định. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển; sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại – dịch vụ tiếp tục có bước tăng trưởng khá; các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có tiến bộ; đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện.

leftcenterrightdel
 Lễ hội Chợ Gò Huyện Tuy Phước độc đáo thu hút khách du lịch

Một số kết quả phát triển kinh tế – xã hội đáng chú ý

Trong năm 2021, tình hình cả nước và tỉnh Bình Định nói chung, địa phương nói riêng gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, nhất là đại dịch Covid-19... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân trong huyện. Trước tình hình đó, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện và các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Giá trị sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 2.420.173 triệu đồng, đạt 100,2% KH năm. Trong đó, nông nghiệp là 2.045.200 triệu đồng, lâm nghiệp là 45.924 triệu đồng và thủy sản là 329.049 triệu đồng; diện tích gieo trồng đạt 18.685,4 ha, đạt 100,8% so kế hoạch; công tác chăn nuôi, thú y được chú trọng, công tác tiêm phòng vaccine thực hiện đúng theo kế hoạch, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng (giá so sánh năm 2010) ước thực hiện 6.020.533 triêu đồng, đạt 100,02% KH năm, tăng 10,8% so cùng kỳ, riêng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,5% so cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 41.350 nghìn USD, tăng 8,6% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 591.867 triệu đồng, đạt 133,11% KH tỉnh, đạt 107,99% KH huyện và giảm 7,36% so cùng kỳ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được tập trung thực hiện phù hợp với tình hình công tác phòng, chống dịch; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống Nhân dân cơ bản ổn định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

leftcenterrightdel

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

cho lãnh đạo huyện Tuy Phước

Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2022

Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội năm 2022 của huyện trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19; nguồn thu ngân sách gặp nhiều khó khăn trong khi yêu cầu nguồn lực để thực  hiện các mục tiêu của huyện tương đối lớn; trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp; tình trạng biến đổi khí hậu và thiên tai dịch bệnh sẽ tác động đến nền kinh tế và ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của Nhân dân trong  huyện,.... Do đó, huyện cần phải có sự quyết tâm cao trong việc quán triệt và triển khai  đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương của Trung ương, của tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra, theo đó mục tiêu chung của năm 2022 là: Tiếp tục tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch Covid -19 đạt hiệu quả, vừa tập trung phát huy mạnh mẽ nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý của nền kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vần đề an sinh xã hội; đẩy mạnh xã hội hoá trên các lĩnh vực văn hoá xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; khắc phục nhanh những hạn chế,  yếu kém; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các cấp chính quyền…

leftcenterrightdel
 Việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo của huyện Tuy Phước

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù đứng trước những khó khăn, tác động tiêu cực bởi đại dịch nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Phước vẫn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nên kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 2,8%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11,4%, giá trị sản xuất thương mại và dịch vụ tăng 11% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 73% kế hoạch của tỉnh, huyện. Tuy Phước đã được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện; đời sống người dân trong huyện được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực; hệ thống chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn. Huyện ủy và các cấp ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kế hoạch, Quy định của Trung ương, tỉnh, huyện. Tiếp tục tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện các chủ trương của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy. Phê duyệt quy hoạch các xã, thị trấn, các cơ quan, phòng, ban, ngành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031; thực hiện công tác quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

leftcenterrightdel
 Quảng trường Xuân Diệu

Trong 6 tháng cuối năm, huyện sẽ chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn; ưu tiên phát triển các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của huyện như: sản xuất lúa giống, trồng rau sạch, trồng hoa…; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thực hiện nông thôn mới nâng cao tại 03 xã Phước Sơn, Phước Nghĩa và Phước Quang. Quan tâm đầu tư, hình thành các đô thị mới, nằm trên các trục quốc lộ. Khai thác tốt các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện để thu hút khách du lịch. Tăng cường các biện pháp quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc khi mới nảy sinh. Chú trọng công tác tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, làm cơ sở tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, dự nguồn, bố trí cán bộ. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Các tổ chức đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển vững chắc, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao, chung sức, đồng lòng đưa Tuy Phước phát triển nhanh và toàn diện./.

CTV Truyền hình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực